Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRUYỀN TẢI ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRUYỀN TẢI ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Địa điểm

Số 1111D đường Hồng Hà - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Nhà nước
8 followers

Giới thiệu về công ty

Số 1111D đường Hồng Hà - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam