Tìm việc dễ dàng...

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

Địa điểm

Số 332 đường Độc Lập (QL 51), phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 600
  • Website: www.eps.genco3.vn
352 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (Công ty EPS) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3), cung cấp dịch vụ sửa chữa chất lượng cao cho các Nhà máy điện trong và ngoài EVNGENCO 3. Hiện tại, Công ty EPS có nhu cầu tuyển dụng lao động sửa chữa có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, yêu nghề; cụ thể như sau: