Tìm việc dễ dàng...

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)
Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Địa điểm

91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 500 - 1.000
 • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
 • Website: https://tuyendung.mafc.vn/
11.882 followers

Giới thiệu về công ty

Mirae Asset Financial Group remains at the forefront of world’s financial market, and our business has now expanded to include Mirae Asset Investments, Mirae Asset MAPS Investments, Mirae Asset Securities, Mirae Asset Life Insurance, and Mirae Asset Capital & Venture. In Vietnam, Mirae Asset Finance Company (Vietnam) Limited has been successfully set up in November 2011. Our philosophy is building on principles and respecting ability of each individual.

Việc làm đang tuyển

Giám sát Kinh doanh bán hàng trả góp tại Bình Dương
(Mới)

Giám sát Kinh doanh bán hàng trả góp tại Bình Dương

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương
Accounting Officer

Accounting Officer

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Compliance Senior Executive

Compliance Senior Executive

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Talent Acquisition Agent - Cộng Tác Viên Tuyển Dụng

Talent Acquisition Agent - Cộng Tác Viên Tuyển Dụng

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Accounting Officer - Nhân Viên Kế Toán

Accounting Officer - Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Telesales Team Leader

Telesales Team Leader

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Secured Loan Manager

Secured Loan Manager

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Secured Product Development & Partnerships Supervisor

Secured Product Development & Partnerships Supervisor

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Sales Planning – Business Analytics Supervisor

Sales Planning – Business Analytics Supervisor

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Senior Security Engineer (Penetration Tester)

Senior Security Engineer (Penetration Tester)

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh