Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH ACTR

CÔNG TY TNHH ACTR

Địa điểm

Lô 37-7b, 37-8, 37-9b, 37-14b, 37-15, 37-16b, 41-15b, 41-16b, 41-17b, 41-18b, 41-19b, 41-20b, 42-1-1, 42-2-1, 42-3-1. 42-4-1, 42-5-1, 42-6-1, Đường D11, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1.000-4.999
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
39 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH ACTR
Lô 37-7b, 37-8, 37-9b, 37-14b, 37-15, 37-16b, 41-15b, 41-16b, 41-17b, 41-18b, 41-19b, 41-20b, 42-1-1, 42-2-1, 42-3-1. 42-4-1, 42-5-1, 42-6-1, Đường D11, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Phiên dịch viên tiếng Indonesia

Phiên dịch viên tiếng Indonesia

CÔNG TY TNHH ACTR

$ 22 Tr - 55 Tr VND

  • Tây Ninh
Chuyên viên tuyển dụng

Chuyên viên tuyển dụng

CÔNG TY TNHH ACTR

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Tây Ninh
Quản lý hệ thống chất lượng

Quản lý hệ thống chất lượng

CÔNG TY TNHH ACTR

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Tây Ninh
Quản Trị Viên Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Trung ( Sinh viên mới tốt nghiệp )

Quản Trị Viên Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Trung ( Sinh viên mới tốt nghiệp )

CÔNG TY TNHH ACTR

$ 9,5 Tr - 11 Tr VND

  • Tây Ninh