Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Địa điểm: Lottery Tower 11th, 77 Trần Nhân Tôn phường 09 Quận 05 TPHCM

Qui mô công ty: 10.000-19.999

Việc làm đang tuyển (100)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Sóc Trăng) Sóc Trăng 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Bạc Liêu) Bạc Liêu 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Đông Á Khu Vực Thái Bình Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Đông Á Khu Vực Thái Nguyên Thái Nguyên 10 Tr - 15 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Đông Á Khu Vực Quảng Ninh Quảng Ninh 10 Tr - 15 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Cà Mau) Cà Mau 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Đông Á Khu Vực Nam Định Nam Định 10 Tr - 15 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Đông Á Khu Vực Hưng Yên Hưng Yên 10 Tr - 15 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Đông Á Khu Vực Hải Phòng Hải Phòng 10 Tr - 15 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Đông Á Khu Vực Hà Nội Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Trà Vinh) Cà Mau 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Đông Á Khu Vực Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 10 Tr - 15 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Hậu Giang) Hậu Giang 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng ( HN ) Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( HN ) Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Khu vực Đà Nẵng) Đà Nẵng 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Khu vực Đà Nẵng) Đà Nẵng 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Nước Ngoài ( HN ) Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân hàng HSBC Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tuyển Dụng_Tphcm Hồ Chí Minh, Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( HN ) Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 23-10-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính - Kênh Ngân hàng ACB Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 22-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Kênh Ngân hàng Shinhan Bank ( HP ) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 22-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng VietCapital (TPHCM) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng (TPHCM) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính - Thuộc hệ thống kênh Ngân hàng (TPHCM) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Vĩnh Long) Vĩnh Long 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Quảng Bình) Quảng Bình 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Kiên Giang) Kiên Giang 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Bình Dương, Đồng Nai) Bình Dương, Đồng Nai 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Đông Á HN Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Đồng Tháp) Đồng Tháp 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Lâm Đồng) Lâm Đồng 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Bình Thuận) Bình Thuận 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Vũng Tàu) Bà Rịa - Vũng Tàu 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Khánh Hòa) Khánh Hòa 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Cần Thơ) Cần Thơ 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Long An) Long An 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Đà Nẵng) Đà Nẵng 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Tiền Giang) Tiền Giang 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Huế) Thừa Thiên- Huế 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Quảng Trị, Quảng Nam) Quảng Nam, Quảng Trị 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực An Giang) An Giang 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Bình Định) Bình Định 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Gia Lai) Gia Lai 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng (Khu vực Đăk Lăk) Dak Lak 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng VietCapital (TPHCM) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 20-10-2017
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân hàng Public Bank ( TPHCM) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Trực Thuộc Kênh Ngân Hàng Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính - Thuộc hệ thống kênh Ngân hàng (TPHCM) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng (TPHCM) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Đông Á (Củ Chi) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tuyển Dụng - TPHCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính - Kênh Ngân hàng ACB Hn Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân hàng Shinhan Bank HN Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân hàng ANZ (HN) Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2017
Chuyên Viên Tuyển Dụng - Đà Nẵng Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng Khu vực (Nam Định, Thái Bình) Nam Định, Thái Bình 10 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng Khu vực (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên) Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên 10 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng Khu vực (Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng) Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh 10 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng Khu vực (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình) Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình 10 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng Khu vực (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 10 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng VietCapital (Tây Ninh) Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai 10 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng VietCapital (Bình Dương) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh 10 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng VietCapital (Đồng Nai) Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai 10 Tr - 15 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng ( HN ) Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 19-10-2017
Campaign, Contest Supervisor Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 11 Tr VND 19-10-2017
INTEGRATED ADMINITRATOR Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 12,1 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Với Ngân Hàng Khu Vực ( Hải Dương, Hải Phòng ) Hải Dương, Hải Phòng 8 Tr - 12 Tr VND 19-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu vực Đà Nẵng ) Đà Nẵng 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 18-10-2017
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu vực Đà Nẵng ) Đà Nẵng 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 18-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Á Châu ( HN ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 18-10-2017
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Tpbank (Bank Staff) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2017
Banca Manager Hồ Chí Minh 20 Tr - 30 Tr VND 18-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng TP Bank (HN) Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 18-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng ACB ( HN ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 18-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Shinhan Bank ( VP ) Vĩnh Phúc 10 Tr - 15 Tr VND 18-10-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính - Kênh Ngân Hàng TPB Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 18-10-2017
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân hàng Shinhan Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 18-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Á Châu ( HCM ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 18-10-2017
Chuyên Viên Tuyển Dụng Kênh Liên Kết Ngân Hàng - Khu Vực Hà Nội Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 18-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Đông Á (Khu vực Miền Tây) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 18-10-2017
Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính - Kênh Ngân hàng Á Châu Hn Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 17-10-2017
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân hàng Shinhan (Đồng Nai) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 15-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân hàng ANZ Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 15-10-2017
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân hàng Shinhan Bank ( VP ) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 11-10-2017
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân hàng Shinhan Bank ( HN ) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 11-10-2017
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân hàng Shinhan Bank ( HP ) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 11-10-2017
Relationship Manager Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 05-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Shinhan Bank (Hải Phòng) Hải Phòng 10 Tr - 12 Tr VND 05-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Đông Á Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 05-10-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Cấp Cao - Kênh Ngân Hàng Á Châu HN Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 30-09-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Cấp Cao - Kênh Ngân Hàng TP Bank (HN) Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 30-09-2017
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Nước Ngoài (HN) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 27-09-2017
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân hàng Shinhan (Bình Dương) Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 27-09-2017
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Ngân Hàng Tiên Phong (Bank Staff) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 26-09-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân Hàng Á Châu HN Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 24-09-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Đông Á (Khu vực Củ Chi) Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 24-09-2017
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân Hàng TP Bank (HN) Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 24-09-2017

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam), (AIA Việt Nam), là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài và là thành viên của Tập đoàn AIA của Mỹ. Chính thức hoạt động tại Việt Nam từ tháng 02 năm 2000, AIA Việt Nam cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ đa dạng, bao gồm các dòng sản phẩm tiết kiệm, đầu tư, giáo dục và bảo vệ, được nghiên cứu và thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng. Ngoài trụ sở chính đặt tại Thành Phố Hồ Chí Minh, AIA Việt Nam không ngừng mở rộng kinh doanh thông qua mạng lưới các chi nhánh, văn phòng đại diện và văn phòng tổng đại lý tại các tỉnh thành trên cả nước. Tập đoàn AIA Việt Nam có số lượng thành viên MDRT (bàn tròn triệu phú) đứng đầu thế giới với 3752 đại lý đăng ký MDRT khắp khu vực. Bên cạnh đó Công ty TNHH AIA Việt Nam nằm trong top 40 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam các ngân hàng đối tác: Citibank nằm trong top 22 , ANZ nằm trong top 31 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam. (Nguồn: anphabe.com - Năm 2015).

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with