Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Địa điểm: Lottery Tower 11th, 77 Trần Nhân Tôn phường 09 Quận 05 TPHCM

Qui mô công ty: 10.000-19.999

Việc làm đang tuyển (143)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Kênh Liên Kết Ngân Hàng - Tp.Hcm (Mới) Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 23-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Kênh Liên Kết Ngân Hàng Acb- Tp.Hcm (Mới) Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 23-05-2018
Chuyên Viên Hoạch ĐịnhTài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân Hàng Acb (Diễn Châu - Nghệ An) Nghệ An 6 Tr - 8 Tr VND 23-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ACB Bình Dương Bình Dương 8 Tr - 12 Tr VND 23-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Hợp Đồng Bảo Hiểm - Ngân Hàng ACB Tỉnh Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 12 Tr VND 23-05-2018
Chuyên Viên Hoạch ĐịnhTài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân Hàng Acb (Bỉm Sơn - Thanh Hóa) Thanh Hóa 6 Tr - 8 Tr VND 23-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Ngân Hàng ACB Tỉnh Bình Dương Bình Dương 8 Tr - 12 Tr VND 23-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ACB Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 12 Tr VND 23-05-2018
Chuyên Viên Hoạch ĐịnhTài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân Hàng Acb (Thái Hòa - Nghệ An) Nghệ An 6 Tr - 8 Tr VND 23-05-2018
Chuyên Viên Tuyển Dụng - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 23-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Ngân Hàng ACB Bình Dương Bình Dương 8 Tr - 12 Tr VND 23-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo HIểm - Ngân Hàng ACB tỉnh Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 12 Tr VND 23-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng ACB khu vực Khánh Hòa Khánh Hòa 8 Tr - 10 Tr VND 22-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng (Khu Vực Đà Nẵng) Đà Nẵng 8 Tr - 10 Tr VND 22-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Ngân Hàng Vietcapital (Đồng Nai) Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 22-05-2018
Chuyên Viên Tuyển Dụng - Khu Vực HCM, Hà Nội, Đà Nẵng Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 7 Tr - 10 Tr VND 21-05-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng ACB- Tp. HCM Quận 1-2- 3 -4- 5 -7-10-12 Hồ Chí Minh 6 Tr - 20 Tr VND 21-05-2018
Chuyên Viên Hoạch ĐịnhTài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân Hàng Acb (Tphcm). Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 21-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Kênh Liên Kết Ngân Hàng Acb- Tp.Hcm (S) Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 21-05-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính - Kênh ngân hàng ( Khu vực Đà Nẵng) Đà Nẵng 8 Tr - 10 Tr VND 20-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng TP Bank ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 20-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng VP Bank ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 20-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân Hàng Vietcapital (Tphcm). Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 20-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng VP Bank ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 20-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng VP Bank ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 20-05-2018
“NHÂN VIÊN TƯ VẤN BANCASSURANCE” – LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG SEABANK QUẢNG NGÃI Quảng Ngãi 6,4 Tr - 9,4 Tr VND 19-05-2018
“NHÂN VIÊN TƯ VẤN BANCASSURANCE” – LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG SEABANK KHÁNH HOÀ Khánh Hòa 6,4 Tr - 9,4 Tr VND 19-05-2018
“NHÂN VIÊN TƯ VẤN BANCASSURANCE” – LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG SEABANK ĐÀ NẴNG Đà Nẵng 6,4 Tr - 9,4 Tr VND 19-05-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Bảo hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 19-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 19-05-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 19-05-2018
Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính - Ngân Hàng ACB (TPHCM) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 19-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Hải Dương ) Hải Dương 7 Tr - 10 Tr VND 18-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp tác Ngân Hàng Khánh Hòa Khánh Hòa 8 Tr - 10 Tr VND 18-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Hải Phòng ) Hải Phòng 7 Tr - 10 Tr VND 18-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Hải Phòng ) Hải Phòng 7 Tr - 10 Tr VND 18-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng TP Bank ( Khu Vực HN ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 18-05-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính - Kênh ngân hàng tỉnh Gia Lai Gia Lai 7 Tr - 10 Tr VND 18-05-2018
Chuyên viên Hoạch định tài chính - Kênh ngân hàng KV Miền Trung Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên- Huế 6 Tr - 8 Tr VND 18-05-2018
Chuyên viên Tư vấn tài chính-Kênh Ngân hàng- KV Miền Trung Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa 6 Tr - 8 Tr VND 18-05-2018
Chuyên viên hoạch định tài chính-Kênh ngân hàng KV Ninh Hòa-Khánh Hòa Khánh Hòa 6 Tr - 8 Tr VND 18-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Ngân Hàng ACB TPHCM Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 18-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Kênh Liên Kết Ngân Hàng TPHCM Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 18-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Á Châu (HCM) Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 18-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Hợp Đồng Bảo Hiểm - Kênh Ngân Hàng Á Châu TPHCM Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 18-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Ngân Hàng Á Châu TPHCM Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 18-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Ngân Hàng Á Châu TPHCM Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 18-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Hợp Đồng Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 17-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Kênh Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 16-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Liên kết Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 16-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm - Liên kết Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 16-05-2018
Chuyên Viên Tuyển Dụng - TPHCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 16-05-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Bảo Hiểm - Liên kết Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 16-05-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Ngân Hàng ACB (TPHCM) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 16-05-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Ngân hàng ACB (TPHCM) Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 16-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân hàng ACB (TPHCM) Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 16-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Ngân Hàng ACB khu vực TPHCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 16-05-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng Đông Á- TP Hà Nội Hà Nội 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 14-05-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính - Kênh ngân hàng Đông Á- KV Hà Nội Hà Nội 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 14-05-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng Đông Á- KV Hà Nội Hà Nội 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 14-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 14-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Khánh Hòa) Khánh Hòa 8 Tr - 12 Tr VND 14-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Kênh Ngân hàng ACB ( KV Hà Nội ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Kênh Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Admin - Bancassurance (Temp) Khu Vực Hà Nội Hà Nội 4 Tr - 5 Tr VND 13-05-2018
Admin - Bancassurance (Temp) Hà Nội, Hồ Chí Minh 4 Tr - 5 Tr VND 13-05-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng Đông Á- Tx Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang Hậu Giang 7,4 Tr - 10,4 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Làm Việc Tại Ngân Hàng Acb Khu Vực Tphcm Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Hà Tĩnh ) Hà Tĩnh 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Thái Nguyên ) Thái Nguyên 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Thái Nguyên ) Thái Nguyên 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Bắc Ninh ) Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Nghệ An ) Nghệ An 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Quảng Ninh ) Quảng Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Hà Tĩnh ) Hà Tĩnh 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Bắc Ninh ) Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Hải Dương ) Hải Dương 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Quảng Ninh ) Quảng Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Hải Phòng ) Hải Phòng 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Hải Phòng ) Hải Phòng 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Thái Nguyên ) Thái Nguyên 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Quảng Ninh ) Quảng Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Thái Nguyên ) Thái Nguyên 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Hà Tĩnh ) Hà Tĩnh 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Hải Dương ) Hải Dương 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Nghệ An ) Nghệ An 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Bắc Ninh ) Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Hải Phòng ) Hải Phòng 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( KV Hải Dương ) Hải Dương 7 Tr - 10 Tr VND 13-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Ngân Hàng ACB TPHCM Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 11-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Hợp Đồng Bảo Hiểm - Ngân Hàng Tiên Phong Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 11-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Hợp Đồng Bảo Hiểm - Tiên Phong Bank Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 11-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Hợp Đồng Bảo Hiểm Tiên Phong Bank Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 11-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiềm Ngân Hàng Tiên Phong Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 11-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Hợp Đồng Bảo Hiểm Ngân Hàng Tiên Phong Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 11-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Bảo Hiểm- Ngân Hàng ACB Tp. Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 6 Tr - 8 Tr VND 09-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Hải Phòng ) Hải Phòng 7 Tr - 10 Tr VND 09-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Nghệ An ) Nghệ An 7 Tr - 10 Tr VND 09-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Nghệ An ) Nghệ An 7 Tr - 10 Tr VND 09-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao- Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Thanh Hóa ) Thanh Hóa 7 Tr - 10 Tr VND 09-05-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Thanh Hóa ) Thanh Hóa 7 Tr - 10 Tr VND 09-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Thanh Hóa ) Thanh Hóa 7 Tr - 10 Tr VND 09-05-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Nghệ An ) Nghệ An 7 Tr - 10 Tr VND 09-05-2018
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng ( Khu Vực Hải Phòng ) Hải Phòng 7 Tr - 10 Tr VND 09-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Kênh Ngân hàng ACB ( Khu Vực Nghệ An ) Nghệ An 8 Tr - 15 Tr VND 06-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Kênh Ngân hàng ACB ( Khu Vực Thanh Hóa ) Thanh Hóa 8 Tr - 15 Tr VND 06-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Kênh Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Nghệ An ) Nghệ An 8 Tr - 15 Tr VND 06-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bảo hiểm - Kênh Ngân hàng ACB ( Khu Vực Nghệ An ) Nghệ An 6 Tr - 10 Tr VND 06-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Kênh Ngân hàng Á Châu ( Khu Vực Thanh Hóa ) Thanh Hóa 8 Tr - 15 Tr VND 06-05-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm- Kênh ngân hàng-ACB tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 6 Tr - 20 Tr VND 05-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Ngân Hàng Tiên Phong Hồ Chí Minh 8 Tr - 12 Tr VND 05-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ - Ngân Hàng ACB Việt Nam Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 05-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Ngân Hàng - Ngân Hàng ACB Việt Nam Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 05-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Ngân Hàng ACB Việt Nam Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 05-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Ngân Hàng Acb Việt Nam Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 05-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính- Ngân Hàng Acb (Tphcm) khu vực Tân Bình Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-05-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Hải Phòng ) Hải Phòng 7 Tr - 10 Tr VND 30-04-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Quảng Ninh ) Quảng Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 30-04-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Thái Nguyên ) Thái Nguyên 7 Tr - 10 Tr VND 30-04-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Bắc Ninh ) Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 30-04-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Vĩnh Phúc ) Vĩnh Phúc 7 Tr - 10 Tr VND 30-04-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Hải Dương ) Hải Dương 7 Tr - 10 Tr VND 30-04-2018
Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Ngân Hàng ACB TPHCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 29-04-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm ACB TPHCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 29-04-2018
Chuyên Viên Tuyển Dụng Khu Vực TPHCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 27-04-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Hợp Đồng Bảo Hiểm - Ngân Hàng ACB Tphcm Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 26-04-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Ngân Hàng HCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 12 Tr VND 26-04-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Hợp Đồng Bảo Hiểm Kênh Liên Kết Ngân Hàng Á Châu Hcm Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 26-04-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Acb Tphcm Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 26-04-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng ( Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 26-04-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Gói Báo Hiểm Ngân Hàng Acb Hcm Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 26-04-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Hợp Đồng Bảo Hiểm - Kênh Ngân Hàng Acb Hcm Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 26-04-2018
Chuyên Viên Tài Chính Bảo Hiểm - Ngân Hàng Acb Hcm Hồ Chí Minh 7 Tr - 12 Tr VND 26-04-2018
Chuyên viên tư vấn tài chính kênh bảo hiểm- Ngân hàng ACB tỉnh An Giang An Giang 6 Tr - 15 Tr VND 25-04-2018
Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - ACB HCM Hồ Chí Minh 6 Tr - 12 Tr VND 25-04-2018
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Ngân Hàng - ACB HCM Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 25-04-2018

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam), (AIA Việt Nam), là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài và là thành viên của Tập đoàn AIA của Mỹ. Chính thức hoạt động tại Việt Nam từ tháng 02 năm 2000, AIA Việt Nam cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ đa dạng, bao gồm các dòng sản phẩm tiết kiệm, đầu tư, giáo dục và bảo vệ, được nghiên cứu và thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng. Ngoài trụ sở chính đặt tại Thành Phố Hồ Chí Minh, AIA Việt Nam không ngừng mở rộng kinh doanh thông qua mạng lưới các chi nhánh, văn phòng đại diện và văn phòng tổng đại lý tại các tỉnh thành trên cả nước. Tập đoàn AIA Việt Nam có số lượng thành viên MDRT (bàn tròn triệu phú) đứng đầu thế giới với 3752 đại lý đăng ký MDRT khắp khu vực. Bên cạnh đó Công ty TNHH AIA Việt Nam nằm trong top 40 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam các ngân hàng đối tác: Citibank nằm trong top 22 , ANZ nằm trong top 31 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam. (Nguồn: anphabe.com - Năm 2015).

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with