Tìm việc dễ dàng...

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI

Địa điểm

HN


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: https://www.mvilife.com.vn/
349 followers

Giới thiệu về công ty

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý khách: The Manufacturers Life Insurance Company (“MLI”) – một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính Manulife đã chính thức hoàn tất việc mua lại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam và đổi tên Công ty thành Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI ("MVI Life").

 Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi thương hiệu công ty.