Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH CHEMTROVINA
CÔNG TY TNHH CHEMTROVINA

CÔNG TY TNHH CHEMTROVINA

Địa điểm

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II - Lộc Khang - Thị trấn Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
944 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH CHEMTROVINA
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II - Lộc Khang - Thị trấn Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai.

Việc làm đang tuyển

Thông dịch tiếng Hàn

Thông dịch tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH CHEMTROVINA

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Đồng Nai