Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH DEVINCI TEC

CÔNG TY TNHH DEVINCI TEC

Địa điểm

38 Cửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
380 followers

Giới thiệu về công ty

38 Cửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

CÔNG TY TNHH DEVINCI TEC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh