Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NIPPONLINK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NIPPONLINK VIỆT NAM

Địa điểm

Tầng 4, Số 80 - 82, phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
46 followers

Giới thiệu về công ty

7020 Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tư vấn chứng khoán); 7310 Quảng cáo 7710 Cho thuê xe có động cơ 7810 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng lao động) 7912 Điều hành tua du lịch 7920 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 8211 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (trừ dịch vụ kế toán, bảo vệ, bưu chính) 8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại