Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

Địa điểm

Số 09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viêt Nam


Thông tin công ty
 • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
90 followers

Giới thiệu về công ty

Số 09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viêt Nam

Việc làm đang tuyển

Đội Trưởng Bảo Trì

Đội Trưởng Bảo Trì

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Tuần tra kiểm soát cơ động mảng an ninh

Tuần tra kiểm soát cơ động mảng an ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Thanh tra & kiểm soát an toàn VSLĐ - PCCC

Thanh tra & kiểm soát an toàn VSLĐ - PCCC

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Nhân viên tuần tra và kiểm soát trong nhà hàng

Nhân viên tuần tra và kiểm soát trong nhà hàng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Kế toán thuế

Kế toán thuế

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

$ 18 Tr - 20 Tr VND

 • Hà Nội
Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

$ 18 Tr - 20 Tr VND

 • Hà Nội
Chuyên viên tuyển dụng cao cấp

Chuyên viên tuyển dụng cao cấp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

$ 15 Tr - 18 Tr VND

 • Hà Nội
Quản lý nhà hàng

Quản lý nhà hàng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Trưởng an ninh

Trưởng an ninh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

$ 11 Tr - 15 Tr VND

 • Hà Nội
Tổ trưởng phục vụ

Tổ trưởng phục vụ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Hà Nội