Tìm việc dễ dàng...

Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm

Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm

Địa điểm

Hoang Dong commune, Thuy Nguyen district Haiphong Vietnam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: http://www.songcam.vn/
8 followers

Giới thiệu về công ty

With primary construction complete, Damen Song Cam Shipyard is the latest addition to the Damen Shipyards Group. The yard is Damen’s first formal Joint Venture yard in Vietnam and will be the preferred production location for Damen tug and workboats up to 60 metres long.

Việc làm đang tuyển

Đốc công xưởng Điện

Đốc công xưởng Điện

TNHH Damen Sông Cấm

$ 16,3 Tr - 21,3 Tr VND

  • Hải Phòng
Process Analyst

Process Analyst

TNHH Damen Sông Cấm

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hải Phòng
Đốc công Xưởng Mộc

Đốc công Xưởng Mộc

TNHH Damen Sông Cấm

$ 16,3 Tr - 21,3 Tr VND

  • Hải Phòng
Team leader HSEQ

Team leader HSEQ

TNHH Damen Sông Cấm

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hải Phòng
Đốc công xưởng Sơn

Đốc công xưởng Sơn

TNHH Damen Sông Cấm

$ 16,3 Tr - 21,3 Tr VND

  • Hải Phòng