Tìm việc dễ dàng...

Công ty TNHH Đức Lợi 2

Công ty TNHH Đức Lợi 2

Địa điểm

Số 47/4, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
62 followers

Giới thiệu về công ty

Số 47/4, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam