Tìm việc dễ dàng...

Công Ty TNHH Electronics And Audio Visual System

Công Ty TNHH Electronics And Audio Visual System

Địa điểm

Phòng 32, Tầng 3, Tòa nhà Fosco 1, Số 6 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: http://eavs.com.vn/
18 followers

Giới thiệu về công ty

Phòng 32, Tầng 3, Tòa nhà Fosco 1, Số 6 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam