Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)

Địa điểm

Số 6 VSIP II-A đường số 15, KCN Việt Nam-Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
19 followers

Giới thiệu về công ty

Số 6 VSIP II-A đường số 15, KCN Việt Nam-Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam