Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO

Địa điểm

(Trong khuôn viên CT TNHH Phát triển BĐS Daiwa House), 7, 4,5,, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
161 followers

Giới thiệu về công ty

Modern Dental Group is a leading global dental prosthetic device provider with a focus on providing custom-made prostheses to customers in the growing dental industry. To support our global business, we are starting a division in Vietnam to broaden our supply capabilities. www.moderndentalgp.com

Thông điệp từ CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO

Helping the world regain their smiles!

Hình ảnh công ty