Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DỮ LIỆU SÁNG TẠO

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DỮ LIỆU SÁNG TẠO

Địa điểm

Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
53 followers

Giới thiệu về công ty

Khởi đầu từ năm 2015 đến nay.
IDS luôn mong muốn trở thành
công ty cung cấp các giải pháp
Cloud, Tích hợp hệ thống và
dịch vụ công nghệ thông tin
hàng đầu, luôn luôn sáng tạo
&nổ lực thực hiện các giá trị vì
khách hàng.