Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ FINANTAGED

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ FINANTAGED

Địa điểm

53 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
1.159 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ FINANTAGED
53 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Customer Service Assistant

Customer Service Assistant

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ FINANTAGED

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Đà Nẵng