Tìm việc dễ dàng...

Công ty TNHH Giáo dục Khai Nguyên

Công ty TNHH Giáo dục Khai Nguyên

Địa điểm

Số 1 - 7 đường 320 Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
1.416 followers

Giới thiệu về công ty

Hệ Thống Trường Khai Nguyên – The Inspire Schools (ISP) áp dụng mô hình Giáo Dục Khai Phóng nhằm góp phần đánh thức toàn diện tiềm năng học sinh để thực hiện những thành tựu bản thân một cách thực tế.

Chương trình học của ISP được thiết kế lấy chủ đạo của nền khoa học toàn cầu trong đó học sinh không phải chỉ học kiến thức thuần túy, mà học cách “cách học, cách nghĩ, cách sống” để từ đó trở thành một công dân toàn cầu thích ứng được với sự biến đổi đa dạng của cuộc sống.

Việc làm đang tuyển

Trưởng bộ phận Bếp toàn hệ thống (Trường học)

Trưởng bộ phận Bếp toàn hệ thống (Trường học)

Công ty TNHH Giáo dục Khai Nguyên

$ 14 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Senior Admissions

Senior Admissions

Công ty TNHH Giáo dục Khai Nguyên

$ 10 Tr - 14 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Admission Manager (Location Hà Nội)

Admission Manager (Location Hà Nội)

Hệ thống Trường liên cấp Lá Phong Xanh

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội