Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam

Địa điểm: Hà Nam

Qui mô công ty: 100-499Website: https://www.sws.co.jp

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Sumi Vietnam Wiring Systems Ltd., Company, established in February 2008, is 100% invested from Japan. We officially started operations in December 2009.

Sumi Vietnam Wiring Systems is a member of the Sumitomo Wiring Systems Group in Japan. Our factory is located in Lot B1 Dong Van II Industrial Zone, Duy Tien District, Ha Nam Province and Company’s branch in Lot F8/D1 Bao Minh Industrual Zone, Vu Ban District, Nam Dinh Province. We specialize in producing Wire harness for Honda and Nissan Automobile
(Company has many buses from Hanoi to Ha Nam, Nam Dinh to Ha Nam and Ha Nam to Nam Dinh)

 

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with