Công ty TNHH HOYA GLASS DISK Việt Nam II

Địa điểm: Lô A9- Khu công nghiệp Thăng Long II- Yên Mỹ, Hưng Yên

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

HOYA Corporation of Japan which was established in 1941 is the leading manufacturer in glass substrates for magnetic memory disk. In Vietnam, we build up 02 factories which manufacture this product, HOYA GLASS DISK VIETNAM II LTD. (HOGV II) at Plot A9, Thang Long Industrial Park II, Yen My, Hung Yen with more than 2000 employees (estimated 5000 employees) and HOYA GLASS DISK VIETNAM LTD. (HOGV) at Plot J3&4, Thang Long Industrial Park, Dong Anh, Hanoi with more than 6000 employees. Now, we are seeking the talented and highly motivated individuals for the following position.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with