Tìm việc dễ dàng...

Công Ty TNHH King Power

Công Ty TNHH King Power

Địa điểm

18 Đại Lộ Hữu Nghị KCN Việt Nam - Singapore, Huyện Thuận An


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 0-100
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
97 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty King Power là công ty 100% vốn nước ngoài của Đài Loan , được thành lập vào tháng 8/2002 .
Là một trong những công ty nước ngoài đầu tiên họat động trên lĩnh vực máy phát điện .