Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP ÂN ĐIỂN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP ÂN ĐIỂN

Địa điểm

96 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: https://www.google.com/search?q=L%E1%BB%91p+xe+%C3%82n+%C4%90i%E1%BB%83n+-+Michelin%2C+%C4%90i%E1%BB
57 followers

Giới thiệu về công ty

96 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP ÂN ĐIỂN

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Đà Nẵng