Tìm việc dễ dàng...

Công ty TNHH Longwell

Công ty TNHH Longwell

Địa điểm

Khu Công nghiệp Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
148 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH LONGWELL. tại địa chỉ: Khu Công nghiệp Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai