Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG TIẾN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG TIẾN

Địa điểm

41/5 Đường Gò Cát, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
20 followers

Giới thiệu về công ty

41/5 Đường Gò Cát, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam