Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

Địa điểm

Khu kinh tế Vũng Áng, Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 100-499
 • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
 • Website: https://vapco.vn/
158 followers

Giới thiệu về công ty

The development, financing, construction, commissioning, ownership, operation, and transfer of the Vung Ang II 2x600 MW (net) imported coal-fired thermal power plant located within the Vung Ang Economic Zone , Ky Anh Town, Ha Tinh province, Central Vietnam.

Việc làm đang tuyển

Procurement Leader

Procurement Leader

CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

$ Cạnh tranh

 • Hà Tĩnh
Procurement Specialist (Working in Ha Tinh)

Procurement Specialist (Working in Ha Tinh)

CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

$ Cạnh tranh

 • Hà Tĩnh
Electrical Engineer

Electrical Engineer

CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

$ Cạnh tranh

 • Hà Tĩnh
Operation Shift Leader

Operation Shift Leader

CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

$ Cạnh tranh

 • Hà Tĩnh
IT Engineer (Working in Ha Tinh)

IT Engineer (Working in Ha Tinh)

CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

$ Cạnh tranh

 • Hà Tĩnh
Electrical Technician

Electrical Technician

CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

$ Cạnh tranh

 • Hà Tĩnh
I&C Technician

I&C Technician

CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

$ Cạnh tranh

 • Hà Tĩnh
Electrical Leader

Electrical Leader

CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

$ Cạnh tranh

 • Hà Tĩnh
I&C Leader

I&C Leader

CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

$ Cạnh tranh

 • Hà Tĩnh
I&C Engineer

I&C Engineer

CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II

$ Cạnh tranh

 • Hà Tĩnh