Tìm việc dễ dàng...

Công Ty TNHH Nidec Advanced Motor (Việt Nam)

Công Ty TNHH Nidec Advanced Motor (Việt Nam)

Địa điểm

Lô I1.3-N1, Khu Công Nghệ Cao, P. Tân Phú, Thành phố Thủ Đức


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1.000-4.999
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
3.551 followers

Giới thiệu về công ty

Nidec Advanced Motor (Vietnam) là công ty con trực thuộc hệ thống Nidec Advanced Motor Corporation Nhật Bản.
Nidec Advanced Motor (Vietnam) là một Tập đoàn toàn cầu có vốn đầu tư 100% Nhật Bản và được thành lập vào năm 1949.

Năm 2023, từ Công ty TNHH Nidec Servo Việt Nam đổi tên thành Công ty TNHH Nidec Advanced Motor (Việt Nam)
Công ty có chi nhánh tại Châu Âu và nhiều quốc gia Châu Á như Nhật, Singapore, Hong Kong, Trung Quốc..  Chi nhánh tại Việt Nam được thành lập vào năm 2009.
Sản phẩm của công ty bao gồm các loại motor bước và các thiết bị điện tử chính xác.