Tìm việc dễ dàng...

Công ty TNHH Nova Fashion Retail

Công ty TNHH Nova Fashion Retail

Địa điểm

2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
274 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Nova Fashion Retail - 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam