Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH PHOENIX CLEAN POWER

CÔNG TY TNHH PHOENIX CLEAN POWER

Địa điểm

Tầng 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
143 followers

Giới thiệu về công ty

https://www.linkedin.com/company/phoenix-holdings-private-investment-office/