Tìm việc dễ dàng...

Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam

Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam

Địa điểm

Số 110, Đường Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 25-99
773 followers

Giới thiệu về công ty

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Việc làm đang tuyển

GIÁM SÁT DỊCH VỤ

GIÁM SÁT DỊCH VỤ

Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
KỸ THUẬT VẬN HÀNH

KỸ THUẬT VẬN HÀNH

Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN LỄ TÂN TÒA NHÀ

NHÂN VIÊN LỄ TÂN TÒA NHÀ

Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam

$ 7,5 Tr - 9,5 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÒA NHÀ

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÒA NHÀ

Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
KẾ TOÁN TỔNG HỢP NHÀ HÀNG

KẾ TOÁN TỔNG HỢP NHÀ HÀNG

Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam

$ 12 Tr - 14 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN LỄ TÂN TÒA NHÀ

NHÂN VIÊN LỄ TÂN TÒA NHÀ

Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam

$ 7,5 Tr - 9,5 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
KẾ TOÁN TÒA NHÀ

KẾ TOÁN TÒA NHÀ

Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
KẾ TOÁN NHÀ HÀNG

KẾ TOÁN NHÀ HÀNG

Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ

Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam

$ 18 Tr - 25 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN LỄ TÂN TÒA NHÀ

NHÂN VIÊN LỄ TÂN TÒA NHÀ

Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam

$ 7,5 Tr - 9,5 Tr VND

 • Hồ Chí Minh