Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH SAMAS WIRING SYSTEMS VINA
CÔNG TY TNHH SAMAS WIRING SYSTEMS VINA

CÔNG TY TNHH SAMAS WIRING SYSTEMS VINA

Địa điểm

KCN Thanh Liêm, Thanh Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
31 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty sản xuất dây dẫn điện với 100% vốn đầu tư Hàn Quốc

Việc làm đang tuyển

Tổ trưởng sản xuất

Tổ trưởng sản xuất

CÔNG TY TNHH SAMAS WIRING SYSTEMS VINA

$ 7 Tr - 13 Tr VND

  • Hà Nam
Nhân viên kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật

CÔNG TY TNHH SAMAS WIRING SYSTEMS VINA

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nam
Nhân viên PQC

Nhân viên PQC

CÔNG TY TNHH SAMAS WIRING SYSTEMS VINA

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nam
Trưởng phòng kỹ thuật

Trưởng phòng kỹ thuật

CÔNG TY TNHH SAMAS WIRING SYSTEMS VINA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nam
Quản lý sản xuất hiện trường - Hà Nam

Quản lý sản xuất hiện trường - Hà Nam

CÔNG TY TNHH SAMAS WIRING SYSTEMS VINA

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nam
Nhân viên xuất nhập khẩu - Hà Nam

Nhân viên xuất nhập khẩu - Hà Nam

CÔNG TY TNHH SAMAS WIRING SYSTEMS VINA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nam