CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Địa điểm: Tầng 9 Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa

Qui mô công ty: 10-20

79 followers

Việc làm đang tuyển (255)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Kỹ Sư Bộ Phận Bảo Trì Khuôn (Khuôn; Tiếng Anh; 12 Mil; Hải Dương) Hải Dương 7 Tr - 12 Tr VND 17-03-2018
Trưởng Phòng Chất Lượng (Tiếng Trung, 1000 USD) Hưng Yên 19,8 Tr - 22 Tr VND 17-03-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự (Tiếng Trung; 25 Triệu; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh 20 Tr - 25 Tr VND 17-03-2018
Head of Trade Marketing (FMCG, English, 4000 USD) Hồ Chí Minh 66 Tr - 88 Tr VND 17-03-2018
KẾ TOÁN TỔNG HỢP - KCN THĂNG LONG I, HÀ NỘI (600-700 USD) Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 17-03-2018
NHÂN VIÊN KINH DOANH TIẾNG NHẬT - ĐỒNG NAI (10-15 TRIỆU) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 10 Tr - 15 Tr VND 17-03-2018
TRƯỞNG PHÒNG QAC TIẾNG NHẬT - ĐỒNG NAI (18-20 TRIỆU) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 18 Tr - 20 Tr VND 17-03-2018
IE Manager (Garment/Fashion/Textile; English; 40 mil) (Mới) Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 35 Tr - 40 Tr VND 16-03-2018
Trưởng phòng Marketing (Tiếng Anh; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 16-03-2018
Sales Supervisor (B2B; English; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 16-03-2018
QA Supervisor (Garment; English; 2500 USD) KV Bắc Trung Bộ, KV Nam Trung Bộ 33 Tr - 55 Tr VND 16-03-2018
Sale Supervisor(B2B; English; USD1000++; HCM) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 16-03-2018
Sale Supervisor(B2B; English; USD1000++; Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên 17,6 Tr - 22 Tr VND 16-03-2018
Giám đốc Chất lượng (Thực phẩm; English; 2000USD) Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh 33 Tr - 44 Tr VND 16-03-2018
Sales Executive (B2B; 800 USD) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 16-03-2018
Trưởng Phòng Mua Hàng (Nhựa, Tiếng Anh, 1000 USD) Hà Nội Dưới 22 Tr VND 16-03-2018
Purchasing Manager (Plastic; English; 1000 USD) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 16-03-2018
Content Leader (English, 900USD) (Mới) Hà Nội 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 15-03-2018
Trưởng nhóm IQC (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 10tr) (Mới) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 8 Tr - 10 Tr VND 15-03-2018
Phó phòng quản lý chất lượng (Tiếng Anh; 25 tr) (Mới) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 15 Tr - 25 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Hàn; Lương Thỏa Thuận) Hà Nội, Bắc Ninh Cạnh tranh 15-03-2018
Quality Engineer (Mechanical/Automotive; English; 800 USD) Hà Nội, Hưng Yên 11 Tr - 17,6 Tr VND 15-03-2018
HR&GA Manager (Manufacturing; Korean; Negotiable) Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc Cạnh tranh 15-03-2018
Nhân Viên Kế Toán (Tiếng Hàn; Lương Thỏa Thuận) Hà Nội, Bắc Ninh Cạnh tranh 15-03-2018
Chief Accountant (Logistic; 1300 USD) Hà Nội, Hưng Yên 22 Tr - 28,6 Tr VND 15-03-2018
HR Supervisor (18 mil; English; Ho Chi Minh) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 15 Tr - 18 Tr VND 14-03-2018
HR Supervisor (18 mil; English; Hung Yen) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 15 Tr - 18 Tr VND 14-03-2018
Chuyên viên tuyển dụng (Tiếng Anh; Hà Nội) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Cạnh tranh 14-03-2018
Work study Manager (40mil; Garment/Fashion/Textile; English) Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam 35 Tr - 40 Tr VND 14-03-2018
Assistant work study Manager (20mil; Garment/Fashion/Textile; English) Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 35 Tr - 40 Tr VND 14-03-2018
Cutting Manager (Garment/Fashion/Textile; 40mil; English) Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 35 Tr - 40 Tr VND 14-03-2018
IT Manager (ERP; SAP; English/Japanes; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 14-03-2018
IT Coordinator (English/Japanese; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 14-03-2018
Compliance Manager (Manufacturing; English/Japanses; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 37,4 Tr - 44 Tr VND 14-03-2018
QC Manager (Garment; English/Japanses; 1800 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 14-03-2018
Assistant for QA Manager (Mechanical; English; 20 Mil; Dong Nai) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 18 Tr - 20 Tr VND 14-03-2018
Finishing Manager (Garment&Textile; English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 48,4 Tr - 55 Tr VND 14-03-2018
IT Developer (Programmer; English/Japanses; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 14-03-2018
IT Manager (Software; English/Japanese; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 14-03-2018
Quản Lý Chi Nhánh (Chăm Sóc Sắc Đẹp; 3000 USD) Hà Nội 22 Tr - 66 Tr VND 14-03-2018
Production Manager (Garment; English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 14-03-2018
Cutting Manager (Garment; English; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 14-03-2018
Sale Executive(B2B;USD700++;English; Ha Noi) Hà Nội 12 Tr - 16 Tr VND 14-03-2018
IT Developer (Software; English/Japanses; 1800 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 14-03-2018
Trưởng phòng mua hàng (Tiếng Trung; 1000 USD; Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên 17,6 Tr - 22 Tr VND 14-03-2018
Phiên dịch tiếng Hàn phòng chất lượng (Linh kiện điện tử; 16 tr) Hà Nội, Bắc Ninh 14 Tr - 16 Tr VND 14-03-2018
Nhân viên hành chính nhân sự (Tiếng Nhật N3/N2; 800 USD) Hà Nội, Hưng Yên 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 14-03-2018
Phiên dịch tiếng Hàn phòng mua hàng (Linh kiện điện tử; 16 tr) Hà Nội, Bắc Ninh 14 Tr - 16 Tr VND 14-03-2018
Nhân viên hành chính nhân sự (Tiếng Nhật; 800 USD) Hưng Yên 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 14-03-2018
Phiên Dịch Tiếng Hàn (800 usd; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 14-03-2018
Senior HR Recruiter (Production; 1000 USD) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 14-03-2018
Giám đốc kinh doanh (Bất động sản; 2000 USD) Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 14-03-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự ( Tiếng Anh; 30 Triệu; Bắc Ninh ) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 25 Tr - 30 Tr VND 14-03-2018
Sales Admin (Japanese N3/N2; 15 tr) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 10 Tr - 15 Tr VND 14-03-2018
Raw Material Team Manager (English; 2000 USD) Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh 33 Tr - 44 Tr VND 14-03-2018
Trưởng phòng kinh doanh (Bất động sản, 2500USD) Hải Phòng 22 Tr - 55 Tr VND 14-03-2018
Chief Accountant (English; Negotiable) Hà Nội, Bắc Ninh 33 Tr - 66 Tr VND 14-03-2018
Nhân Viên ISO (14001; 15 Triệu; Hà Nội) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 10 Tr - 15 Tr VND 14-03-2018
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Sản Xuất; Tiếng Hàn) Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc 22 Tr - 44 Tr VND 14-03-2018
Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (16 Triệu; Tiếng Nhật; Hà Nội) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 10 Tr - 16 Tr VND 14-03-2018
Content Leader (Agency, 900USD) Hà Nội 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 13-03-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự (Tiếng Trung; 30 Triệu) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 25 Tr - 30 Tr VND 13-03-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự (Tiếng Anh; 30 Triệu) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 25 Tr - 30 Tr VND 13-03-2018
Trưởng phòng kinh doanh (May mặc; Tiếng Anh; 2.000 USD++) Hà Nội 39,6 Tr - 44 Tr VND 13-03-2018
Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất(10 Triệu; Tiếng Trung; Sản Xuất; Hưng Yên) Hưng Yên 10 Tr - 12 Tr VND 13-03-2018
Phiên dịch tiếng Trung(10 triệu; Tiếng Trung; Hưng Yên) Hưng Yên 10 Tr - 12 Tr VND 13-03-2018
Trưởng Phòng Chất Lượng (Phụ Tùng/Cơ Khí; Tiếng Trung; 1000 USD; Hưng Yên) Hưng Yên 17,6 Tr - 22 Tr VND 13-03-2018
Sale Supervisor(B2B;USD1000++;English; Ha Noi) Hà Nội, Hưng Yên 16 Tr - 20 Tr VND 13-03-2018
Technical Purchasing Senior Staff/ Team leader (Electronics; Chinese; 900USD) Hà Nội, Hà Nam 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 13-03-2018
Sale Supervisor(B2B;USD1000++;English; Ho Chi Minh) Hồ Chí Minh 16 Tr - 20 Tr VND 13-03-2018
Future Strategy Deputy Manager (English; 1500 USD) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 22 Tr - 33 Tr VND 13-03-2018
Nhân viên kế toán (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 12tr) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 8 Tr - 12 Tr VND 13-03-2018
Nhân viên kế toán (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; Thời vụ 6 tháng; 12tr) Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên 8 Tr - 12 Tr VND 13-03-2018
Marketing Manager (USD2500; English; Hai Phong) Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh 22 Tr - 55 Tr VND 13-03-2018
Kế toán tổng hợp (Tiếng Trung; 20 tr) Hà Nội, Bắc Ninh 15 Tr - 20 Tr VND 13-03-2018
Kế toán tài sản cố định (Tiếng Trung; 10 tr) Hà Nội, Bắc Ninh 10 Tr - 12 Tr VND 13-03-2018
Giám đốc Marketing (Tiếng Anh; 5000 USD) Hà Nội 77 Tr - 110 Tr VND 13-03-2018
Kế toán tính giá thành (Tiếng Trung; 10 tr) Hà Nội, Bắc Ninh 10 Tr - 12 Tr VND 13-03-2018
Phiên dịch tiếng Hàn (800 USD; sản xuất; Bắc Ninh) Bắc Ninh 14 Tr - 16 Tr VND 13-03-2018
Digital Marketing Manager (English; 3000 USD) Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 13-03-2018
Trưởng phòng chất lượng (Tiếng Nhật N3; 20 tr) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 18 Tr - 20 Tr VND 13-03-2018
Marketing Manager (English; 2500 USD) Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh 22 Tr - 55 Tr VND 13-03-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 Mil+; Thanh Hóa) Thanh Hóa 25 Tr - 27 Tr VND 13-03-2018
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Tiếng Nhật;18 Triệu; Hà Nam) Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên 15 Tr - 18 Tr VND 12-03-2018
Giám Đốc Kỹ Thuật (Nhà Hàng/ Khách Sạn;3000USD;Hà Nội) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 44 Tr - 66 Tr VND 12-03-2018
Trưởng Nhóm Nội Dung (Tiếng Anh; 18 tr) Hà Nội 12 Tr - 18 Tr VND 12-03-2018
Sales Executive (B2B; 800 USD; Hung Yen) Hà Nội, Hưng Yên 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 12-03-2018
Trưởng phòng QC (Cơ khí; Tiếng Anh; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 12-03-2018
Legal Manager (English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương 44 Tr - 55 Tr VND 12-03-2018
Legal Director (English; 7000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương 110 Tr - 154 Tr VND 12-03-2018
CI Manager (Furniture; English; 3000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 12-03-2018
R&D Manager (Electronic; English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương 44 Tr - 55 Tr VND 12-03-2018
Legal Counsel Manager (English/Japanese; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương 44 Tr - 55 Tr VND 12-03-2018
Technical Production Manager (Furniture; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 12-03-2018
Giám đốc Kinh doanh (Media; English; USD4000) Hà Nội 66 Tr - 110 Tr VND 12-03-2018
Head of Digital Marketing (Tiếng Anh; 3000 USD) Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 12-03-2018
QA Manager (English/Japanese; 1800 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương 33 Tr - 39,6 Tr VND 12-03-2018
Sales Manager (Forwarding; English; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương 22 Tr - 33 Tr VND 12-03-2018
R&D Manager (FMCG; English; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương 33 Tr - 44 Tr VND 12-03-2018
Import - Export Manager (English/Japanese; 1500 USD) Hà Nội 26,4 Tr - 33 Tr VND 12-03-2018
Sales & Marketing Executive (English/Japanese; 1000 USD++) Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng 11 Tr - 22 Tr VND 12-03-2018
Legal Associate Leader (English; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương 22 Tr - 33 Tr VND 12-03-2018
Legal Compliance Manager (English/Japanese; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương 44 Tr - 55 Tr VND 12-03-2018
Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật (Tiếng Anh; May mặc; 1300 USD) Hà Nội, Phú Thọ 22 Tr - 28,6 Tr VND 12-03-2018
Trưởng phòng sản xuất (22 triệu; English; Hà Nam) Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định 18 Tr - 22 Tr VND 12-03-2018
Quality Director (Korean Nationality; F&B; 7.000 USD; Ha Noi) Hà Nội 66 Tr - 154 Tr VND 11-03-2018
Business Development (B2B; English; 800 USD) Hà Nội Cạnh tranh 11-03-2018
Business Development (B2B; English; 800 USD) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 11-03-2018
Warehouse Supervisor (22 Mil; Hung Yen; Manufacturing) Hà Nội, Hưng Yên 18 Tr - 22 Tr VND 11-03-2018
Sales Manager (Steel; English; 1200 USD; HCM) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 22 Tr - 26,4 Tr VND 11-03-2018
Business Development (B2B; English; Korean nationality) Hà Nội 44 Tr - 88 Tr VND 11-03-2018
Legal Manager (English; USD 2000) Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 11-03-2018
Giám Đốc Nhà Máy (Thực phẩm; English; USD3000) Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 44 Tr - 66 Tr VND 11-03-2018
Business Development Executive (English&Japanese;800 USD; Ha Noi) Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 10-03-2018
Sales Executive (B2B; 800 USD; Ha Noi) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 10-03-2018
QA Manager (Garment; English; 2.000 USD) Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế 22 Tr - 44 Tr VND 10-03-2018
Trưởng phòng QA/QC (Tiếng Nhật N3/N2; 15tr) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 18 Tr - 20 Tr VND 10-03-2018
Nhân viên văn phòng (Tiếng Nhật N3/N2; 15 tr) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 10 Tr - 15 Tr VND 10-03-2018
Nhân viên quản lý sản xuất (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 750 USD) Hà Nội, Bắc Ninh 11 Tr - 16,5 Tr VND 10-03-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm Tiếng Anh (1300usd; Hà Nội) Hà Nội 25 Tr - 35 Tr VND 08-03-2018
QA Manager (Garment; English; 1.200 USD) Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 22 Tr - 26,4 Tr VND 08-03-2018
Kỹ Sư Dập Nóng (CNC; Cơ Khí; Tiếng Nhật; 1000 USD) Hà Nội, Bắc Ninh 8,8 Tr - 22 Tr VND 07-03-2018
SPEC Sales Executive (Interior; Constructions; 900 USD; Hanoi) Hà Nội 17,6 Tr - 19,8 Tr VND 07-03-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự ( Tiếng Anh; 30 Triệu; Bắc Ninh ) Bắc Ninh 25 Tr - 30 Tr VND 07-03-2018
Quản Lý Bộ Phận Gia Công Cơ Khí (Cơ khí; tiếng Nhật; 700USD) Hà Nội, Bắc Ninh 11 Tr - 15,4 Tr VND 07-03-2018
Nhân viên IT (Sản xuất; Tiếng Anh/ Tiếng Nhật;800USD) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 07-03-2018
Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất(10 Triệu; Tiếng Trung; Sản Xuất; Hưng Yên) Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên 8 Tr - 10 Tr VND 07-03-2018
Retail Sales Manager ( Household equipment; 2200USD) Cần Thơ, Kiên Giang, Đà Nẵng 33 Tr - 48,4 Tr VND 07-03-2018
Trưởng Phòng Cải Tiến (Lean; 6 Sigma; Iso 14000; 2000 USD) Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 44 Tr VND 06-03-2018
Assistant for QA Manager (Mechanical; English; 20 Mil; Dong Nai) Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương 18 Tr - 20 Tr VND 05-03-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 Mil+; Tiếng Anh; Thanh Hóa) Thanh Hóa 25 Tr - 27 Tr VND 05-03-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 Mil+; Tiếng Anh; Hà Nội) Hà Nội 25 Tr - 27 Tr VND 05-03-2018
Sales & Product Marketing Executive (Chemical; English; 1500 USD) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 26,4 Tr - 33 Tr VND 05-03-2018
Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Hàn; 1500 USD; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh 22 Tr - 33 Tr VND 05-03-2018
Nhân viên quản lý vật tư (Đồ gỗ; Tiếng Anh; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 05-03-2018
New Product Development Engineer (English; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương 26,4 Tr - 33 Tr VND 05-03-2018
Trade Marketing Manager (FMCG; English; 3000 USD) Hồ Chí Minh, Hà Nội 55 Tr - 66 Tr VND 03-03-2018
Nhân viên kế toán tổng hợp (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 700USD; Hà Nội) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 11 Tr - 15,4 Tr VND 03-03-2018
Phiên Dịch Tiếng Hàn (16 Mil, Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam 14 Tr - 16 Tr VND 03-03-2018
Purchasing Manager (Material; English; 1000 USD) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 03-03-2018
Trưởng phòng nhân sự (Tiếng Anh; 20 tr) Hà Nội, Nam Định 15 Tr - 20 Tr VND 02-03-2018
Trưởng phòng tổng vụ (Tiếng Nhật & Tiếng Anh) Hồ Chí Minh, Bình Dương Cạnh tranh 02-03-2018
Assistant Marketing Manager (Hospitality Industry; English; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 44 Tr VND 02-03-2018
Product Marketing Manager (Healthcare; English; 1500 USD; Binh Duong) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 26,4 Tr - 33 Tr VND 28-02-2018
Senior Production Engineer (Mechanical; English; 1.200 USD) Hà Nội 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 28-02-2018
SPEC Sales Executive (Interior; Constructions; 900 USD; Hanoi) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 17,6 Tr - 19,8 Tr VND 28-02-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 Mil+; Tiếng Anh; Thanh Hóa) Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa 25 Tr - 27 Tr VND 28-02-2018
Nhân viên mua hàng (Sản xuất; 800 USD) Hà Nội, Bắc Ninh 11 Tr - 17,6 Tr VND 28-02-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 mil+; Hà Nội) Hà Nội 25 Tr - 35 Tr VND 28-02-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 mil+; Ho Chi Minh) Hồ Chí Minh 25 Tr - 35 Tr VND 28-02-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 Mil+; Lào Cai) Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên 25 Tr - 27 Tr VND 28-02-2018
Phó Phòng Kế Toán (Tiếng Anh/ Tiếng Nhật; 1.200USD; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 27-02-2018
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật; 600USD; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 27-02-2018
HR&Admin Assistant Manager (English; USD700; Hai Phong) Hải Phòng 11 Tr - 15,4 Tr VND 27-02-2018
Nhân viên kinh doanh (17 triệu +;máy xây dựng; Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên 15 Tr - 17 Tr VND 27-02-2018
Warehouse Manager (English/Japanese; 1800 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương 33 Tr - 39,6 Tr VND 26-02-2018
Kỹ Sư Dập Nóng (CNC; Cơ Khí; Tiếng Nhật; 1000 USD) Bắc Ninh 8,8 Tr - 22 Tr VND 26-02-2018
Nhân Viên Điều Hành Tour Tham Quan (7 Triệu; Hà Nội) Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 26-02-2018
Nhân Viên Kinh Doanh (Lương 17 triệu +; xe ô tô/ xe tải; Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên 15 Tr - 17 Tr VND 26-02-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự ( Tiếng Anh; 25 Triệu; Bắc Ninh ) Bắc Ninh 20 Tr - 25 Tr VND 25-02-2018
Procurement Manager (Manufacturing; English; $2000) Hà Nội, Hưng Yên 33 Tr - 44 Tr VND 25-02-2018
Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật (Tiếng Anh; May mặc; 1300 USD) Phú Thọ, Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 25-02-2018
Trưởng phòng dịch vụ (Tiếng Trung; 1000USD; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 15,4 Tr - 22 Tr VND 25-02-2018
Quản đốc phân xưởng (May mặc; 1.300 USD) Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 25-02-2018
Kỹ sư vận hành máy CNC (Cơ khí; Tiếng Nhật; 20 man) Hồ Chí Minh, Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 25-02-2018
Trưởng phòng kiểm soát chất lượng (May mặc; 700 USD) Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc 11 Tr - 15,4 Tr VND 25-02-2018
Senior Brand Manager (FMCG; English) Hồ Chí Minh 44 Tr - 110 Tr VND 25-02-2018
Trưởng phòng dịch vụ (Tiếng Trung; Cơ khí/Phụ tùng; 1.000 USD) Hà Nội, Bắc Ninh 15,4 Tr - 22 Tr VND 25-02-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự (Tiếng Anh/Tiếng Trung; 25 Triệu; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh 20 Tr - 25 Tr VND 24-02-2018
Kỹ sư thiết kế (Ô tô; 21-30 man) Hồ Chí Minh, Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 24-02-2018
Kỹ sư thiết kế (ô tô; điện tử; 21-30 man) Hồ Chí Minh, Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 24-02-2018
Kỹ sư thiết kế JIG (Khuôn JIG; sản xuất; 21-30 man) Hồ Chí Minh, Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 24-02-2018
Fashion Designer ( Expats; 4.000 USD) Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng 44 Tr - 88 Tr VND 24-02-2018
Kỹ sư thiết kế Web (Ô tô; 21-30 man) Hồ Chí Minh, Hà Nội 44 Tr - 66 Tr VND 24-02-2018
Kỹ sư cầu nối (Tiếng Nhật N2; 2.100 USD) Hà Nội 44 Tr - 46,2 Tr VND 24-02-2018
Trưởng phòng tài chính kế toán (English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 23-02-2018
Production Manager (Garment; English; 2000USD) Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 39,6 Tr - 44 Tr VND 23-02-2018
Sales Section Leader (Production; 1000 USD) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 23-02-2018
Giám Đốc Bán Buôn (Trang Sức/Đá Quý; 5000USD; Hà Nội) Hà Nội 88 Tr - 110 Tr VND 23-02-2018
Facility Manager (Garment; English; 2000 USD) Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 39,6 Tr - 44 Tr VND 23-02-2018
QC Assistant Manager (Mechanical; 800 USD) Hải Phòng 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 23-02-2018
Giám Đốc Bán Lẻ (Trang Sức/Đá Quý; 5000USD; Hà Nội) Hà Nội 44 Tr - 110 Tr VND 23-02-2018
Phó Phòng Kế Toán (Tiếng Anh/ Tiếng Nhật; 1.200USD) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 23-02-2018
Phó Giám Đốc Trung Tâm (25 Mil+; Lào Cai) Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái 25 Tr - 27 Tr VND 23-02-2018
Quản Lý (Tiếng Anh; 30 tr; Hà Nội/Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh, Hà Nội 30 Tr - 40 Tr VND 23-02-2018
QC Assistant Manager (Mechanical, Hai Phong, 800 USD) Hải Phòng Dưới 17,6 Tr VND 22-02-2018
Senior HR Recruiter (English; 1000USD; Ha Noi) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 22-02-2018
Nhân viên kinh doanh (Tiếng Anh; Sản Xuất; 600 USD) Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 22-02-2018
Deputy General Manager (Steel trading; English; USD1500) Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 22-02-2018
Nhân viên xuất nhập khẩu (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 600USD) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 22-02-2018
Phó Phòng Kỹ thuật (Cơ khí; Tiếng Nhật; 900USD) Hà Nội, Hưng Yên 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 21-02-2018
Tour Operator (7 mil, Hanoi) Hà Nội 6 Tr - 7 Tr VND 21-02-2018
Project Sales Executive (Building Materials; Architecture; Technical; 1000 USD; Hanoi) Hà Nội 19,8 Tr - 22 Tr VND 21-02-2018
Trưởng Phòng/Phó Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Nhật/Tiếng Anh, 1400 USD) Hà Nội, Bắc Ninh 17,6 Tr - 30,8 Tr VND 21-02-2018
QC Manager (FMCG; English/Japanese; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 21-02-2018
Quality Manager (Pharmaceutical;English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 48,4 Tr - 55 Tr VND 21-02-2018
Facility Manager (Manufacturing; English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 21-02-2018
Mechanical Management Manager (Factory; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 21-02-2018
Quality Manager (Furniture; English; 1800 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 21-02-2018
Electrical Management Manager (Factory; English; 1800 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 21-02-2018
Production Manager (Furniture; English; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 21-02-2018
Laboratory Manager (Chemical; English; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 21-02-2018
Quality Manager (Technical; TS16949;English/Japanese; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 44 Tr VND 21-02-2018
QA Manager (Electronics; English/Japanses; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 21-02-2018
Nhân Viên Điều Hành Tour Tham Quan (7 Tr, Hà Nội) Hà Nội 6 Tr - 7 Tr VND 20-02-2018
Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Bảo Trì, Tiếng Anh/Tiếng Nhật, 650 USD, Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh 11 Tr - 14,3 Tr VND 20-02-2018
Nhân viên IT ( Sản xuất; Tiếng Anh/ Tiếng Nhật; 800USD ) Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương 11 Tr - 17,6 Tr VND 20-02-2018
Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật, 15tr, Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh 10 Tr - 15 Tr VND 19-02-2018
Trợ Lý Tổng Giám Đốc ( Tiếng Anh; Hà Nội; 1200USD ) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 22 Tr - 26,4 Tr VND 19-02-2018
Giám Sát Nhân Sự (Tiếng Trung, 15 Triệu, Bắc Ninh) Bắc Ninh Dưới 15 Tr VND 19-02-2018
Trưởng Phòng Tuyển Dụng ( 30 Tr ) Hà Nội 20 Tr - 30 Tr VND 19-02-2018
Quản Lý Hoàn Thiện (May Mặc, Tiếng Anh/Tiếng Trung, 10 Tr, Nam Định) Hà Nội, Hà Nam, Nam Định 9 Tr - 10 Tr VND 19-02-2018
Quản Lý Kho (May mặc; Tiếng Anh) Hà Nội, Hà Nam, Nam Định 9 Tr - 10 Tr VND 18-02-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự (Tiếng Trung, 20 Triệu, Bắc Ninh) Bắc Ninh 19 Tr - 20 Tr VND 18-02-2018
Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (800 USD; Hưng Yên) Hà Nội, Hưng Yên 11 Tr - 17,6 Tr VND 18-02-2018
Kỹ sư sản xuất (Cải tiến; 10 Tr) Hải Dương 7 Tr - 10 Tr VND 18-02-2018
Trưởng Phòng Chất Lượng (Tiếng Trung; 1000 USD) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 19,8 Tr - 22 Tr VND 18-02-2018
Senior Customer Service Executive (USD800; Electronics; English & Chinese) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 11 Tr - 17,6 Tr VND 18-02-2018
Trưởng Phòng Nhân Sự (Tiếng Trung; 30 Triệu; Bắc Ninh) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 25 Tr - 30 Tr VND 18-02-2018
Kỹ sư bộ phận bảo trì khuôn (Khuôn; Tiếng Anh; 12 triệu) Hải Dương 10 Tr - 12 Tr VND 18-02-2018
Kỹ sư quản lý chất lượng (Tiếng Nhật; 10 tr) Hải Dương 7 Tr - 10 Tr VND 18-02-2018
Nhân viên IT (Sản xuất; Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 800 USD) Bắc Ninh 11 Tr - 17,6 Tr VND 18-02-2018
QC Asst.Supervisor (ISO 9001:2008; 12Mil) Hải Dương 10 Tr - 12 Tr VND 18-02-2018
Quản lý mua hàng (Tiếng Nhật; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 18-02-2018
Purchasing Manager (Garment; English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 18-02-2018
Nhân viên xuất nhập khẩu (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 600USD) Bắc Ninh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 18-02-2018
Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường (10 Mil, Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh 4,5 Tr - 10 Tr VND 17-02-2018
Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường (10 Mil, Hà Nội) Hà Nội 4,5 Tr - 10 Tr VND 17-02-2018
Japanese Interpreter/ Translator ( USD700 ) Hà Nội, Hưng Yên 11 Tr - 15,4 Tr VND 17-02-2018
Sales Manager ( Michanical; English; USD1500 ) Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên 26,4 Tr - 33 Tr VND 17-02-2018
Quản lý (20 triệu; Tiếng Anh; Hà Nội/Hồ Chí Minh) Hà Nội, Hồ Chí Minh 20 Tr - 40 Tr VND 17-02-2018
Investment Manager (Real Estate; English; 3500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 66 Tr - 77 Tr VND 16-02-2018
Senior Marketing Executive (Real estate; English; Đà Nẵng; 600 USD++) Đà Nẵng 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 16-02-2018
Trưởng nhóm kinh doanh (Bất động sản; Tiếng Anh; 10 triệu++) Đà Nẵng 9 Tr - 10 Tr VND 16-02-2018
Chief of Accounting Dept (English/Japanses; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 44 Tr VND 16-02-2018
Genaral Accountant (Trading; English/Japanese; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 16-02-2018
Senior Marketing Executive (Real estate; English; Hà Nội; 600 USD++) Hà Nội 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 16-02-2018
Branch Manager (Real Estate; English; 3.000 USD) Hà Nội 22 Tr - 66 Tr VND 16-02-2018
Chuyên viên tuyển dụng (Tiếng Anh; Hà Nội) Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2018
Giám đốc quản lý chung cư (Bất động sản, 2000 USD, Hà Nội) Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 16-02-2018
Tax Accountant Manager (Manufacturing; English/Japanes; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 16-02-2018
Business Development Manager (Real Estate; English; USD3000++) Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc 55 Tr - 66 Tr VND 16-02-2018
Nhân viên kinh doanh (Bất động sản; Tiếng Anh; 5 triệu++) Đà Nẵng 5 Tr - 7 Tr VND 16-02-2018
Finance Manager (English/Japanese; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 16-02-2018
Kỹ sư trưởng tòa nhà (Bất động sản; $1000) Hà Nội, Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 22 Tr VND 16-02-2018
Trade Marketing Manager (FMCG; English; 3000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 15-02-2018
Marketing Manager (FMCG/Retail; English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 48,4 Tr - 55 Tr VND 15-02-2018
Digital Marketing Manager (B2B; English; 2500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 15-02-2018
Trade Marketing Manager (FMCG; English; 4000 USD) Hồ Chí Minh 66 Tr - 88 Tr VND 15-02-2018
Developer & Sample Manager (Garment & Shoe; English/Japanese; 1500 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 15-02-2018
Product Marketing Manager (English; 3000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 15-02-2018
Brand Manager (FMCG; English/Japanese; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 44 Tr VND 15-02-2018
Branding & Communication Manager (English; 2000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 44 Tr VND 15-02-2018
Marketing Manager (Building Material; English; 4000 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 66 Tr - 88 Tr VND 15-02-2018
Costing Manager (Manufacturing; English/Japanese; 1800 USD) Hà Nội, Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 15-02-2018

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM Cung ứng dịch vụ nhân sự cao cấp.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with