Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TNHH SPECIFIC GRAVITY

CÔNG TY TNHH SPECIFIC GRAVITY

Địa điểm

Số 7, VSIP II-A, Đường số 23, Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
86 followers

Giới thiệu về công ty

Số 7, VSIP II-A, Đường số 23, Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam