Tìm việc dễ dàng...

Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Bắc Mỹ

Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Bắc Mỹ

Địa điểm

146 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: Ít hơn 10
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
25 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Bắc Mỹ. Tư vấn di trú, giáo dục, nghề nghiệp quốc tế.