Tìm việc dễ dàng...

Công ty TNHH tư vấn công trình xây dựng KCIS

Công ty TNHH tư vấn công trình xây dựng KCIS

Địa điểm

Block B, Chung cư Florita, Số 83, Đường D4, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
231 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Tư vấn Công trình Xây dựng KCIS

(Lĩnh vực chuyên trách: Giám sát, quản lý thi công công trình xây dựng)

Với trách nhiệm mang đến cho khách hàng, chủ đầu tư dịch vụ tư vấn, giám sát và quản lý thi công tốt nhất. Công ty sẵn sàng cung cấp, hỗ trợ các vấn đề của tất cả các giai đoạn từ bước tối ưu hóa tư vấn thiết kế, lựa chọn nhà thầu phù hợp với chi phí dự án và đặt biệt là giám sát kiểm định thường xuyên, định kỳ nhằm đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng dự án.

–   Tư vấn - Thiết kế: tổng hợp, phân tích và đề xuất các phương án tối ưu nhất. Thiết kế bản vẽ, tiến hành so sánh các vật tư, thiết bị, tiến hành phân tích đơn giá để kiểm soát chi phí nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. Thực hiện công việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

–   Đánh giá - lựa chọn: sàn lọc, lựa chọn, đánh giá nhà thầu; tiến hành kiếm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công xây dựng. Nghiên cứu chuyên sâu các kỹ thuật nhằm phát triển tối đa các phương án đấu thầu. Đại diện bàn bạc, thảo thuận về các điều khoản, nội dung trong hợp đồng.

–   Giám sát - kiểm định: tiến hành giám sát, kiểm định xuyên suốt dự án từ quá trình chuẩn bị thi công - thi công - hoàn thành xây dựng.

−  Thực hiện việc kiểm tra vật tư, vật liệu, lấy mẫu kiểm định ở giai đoạn chuẩn bị thi công.

−  Theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo việc thi công theo đúng hồ sơ thiết kế. Đảm bảo tiến độ công trình và lập báo cáo thường kỳ đồng thời phối hợp với các bên liên quan khác để giải quyết các vấn đề phát sinh.

−  Tiến hành nghiệm thu dự án và lập biên bản nghiệm thu, biên bản bàn giao để đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

–   Hỗ trợ khác: tư vấn, hỗ trợ các thủ tục có liên quan. Là cộng sự, cầu nối cho các chủ đầu tư đồng thời giúp khách hàng đạt được mục tiêu, lợi ích mong muốn.

KCIS construction consulting co.,ltd

(Specialized fields: Supervision and management of construction)

The responsibility of providing customers and investors with the best consulting, supervision and construction management services. The company is ready to provide and support issues of all stages from optimizing design consulting, selecting contractors suitable for project costs and especially regular inspection and supervision, periodically to ensure project progress and quality.

–  Consulting - Design: synthesize, analyze and propose the most optimal solutions. Design drawings, compare materials, equipment, and analyze unit prices to control costs to optimize profits. Carry out preliminary environmental impact assessments and prepare environmental impact assessment reports.

–  Evaluation - selection: screening, selection, evaluation of contractors; Conduct a check on the suitability of the construction contractor's capacity. In-depth research on techniques to maximize bidding options. Representatives discuss and agree on the terms and content of the contract.

–  Supervision - inspection: conduct supervision and inspection throughout the project from construction preparation - construction - completion of construction.

−      Carry out inspection of supplies and materials, and take inspection samples at the construction preparation stage.

−      Closely monitor, inspect and supervise to ensure construction according to design documents. Ensure project progress and prepare regular reports while coordinating with other relevant parties to resolve arising issues.

−      Conduct project acceptance and prepare acceptance records and handover records to put the project into operation and use.

–  Other support: consulting and support with related procedures. Be a partner and liaison for investors while helping customers achieve their goals and desired benefits.

 

Việc làm đang tuyển

Trợ lý hành chính nhân sự

Trợ lý hành chính nhân sự

Công ty TNHH tư vấn công trình xây dựng KCIS

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Hà Nội
Kỹ sư Giám sát cơ điện

Kỹ sư Giám sát cơ điện

Công ty TNHH tư vấn công trình xây dựng KCIS

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Hà Nội | Vĩnh Phúc
Phiên dịch kiêm Trợ lý Tổng giám đốc (Tiếng Trung)

Phiên dịch kiêm Trợ lý Tổng giám đốc (Tiếng Trung)

Công ty TNHH tư vấn công trình xây dựng KCIS

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng

Công ty TNHH tư vấn công trình xây dựng KCIS

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh