Tìm việc dễ dàng...

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Luật Quang Minh

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Luật Quang Minh

Địa điểm

137 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
119 followers

Giới thiệu về công ty

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý cho các tổ chức và cá nhân.