Tìm việc dễ dàng...

Công ty TNHH Wooin Vina

Công ty TNHH Wooin Vina

Địa điểm

Cụm CN Tháp - Hồng - Kỷ


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1.000-4.999
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
5 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Wooin Vina là một công ty gia công hàng may mặc 100% vốn Hàn Quốc. Được thành lập 2012 tại Huyện Diễn Châu, Nghệ An. Số lượng công nhân viên của công ty là 2,500 người. Hiện tại, công ty đang mở rộng thêm quy mô, xây dựng thêm nhà xưởng để mở rộng sản xuất.

Việc làm đang tuyển

Content Creator – Nhân Viên Sáng Tạo Nội Dung

Content Creator – Nhân Viên Sáng Tạo Nội Dung

Công ty TNHH Wooin Vina

$ Trên 15 Tr VND

  • Nghệ An