Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING

Địa điểm

Khu công nghiệp An Phước, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
316 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING đang có nhu cầu tuyển dụng với các vị trí sau:

Việc làm đang tuyển

Warehouse shift leader- Trưởng ca bp kho-ASIAN BLENDING- Milk-cafe-tea

Warehouse shift leader- Trưởng ca bp kho-ASIAN BLENDING- Milk-cafe-tea

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING sản xuất sữa, cafe, trà, bánh kẹo

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai
Operator-NV Vận hành máy - ASIAN BLENDING- SX sữa-cafe-trà- Long Thành-Đồng Nai

Operator-NV Vận hành máy - ASIAN BLENDING- SX sữa-cafe-trà- Long Thành-Đồng Nai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai
Admin-HR Senior Executive - ASIAN BLENDING - Milk-coffee-tea- Long Thanh-Dong Nai

Admin-HR Senior Executive - ASIAN BLENDING - Milk-coffee-tea- Long Thanh-Dong Nai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai
Warehouse Supervisor - ASIAN BLENDING-Milk-coffee-tea-Long Thanh-Dong Nai

Warehouse Supervisor - ASIAN BLENDING-Milk-coffee-tea-Long Thanh-Dong Nai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING sản xuất sữa, cafe, trà, bánh kẹo

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai
Production supervisor - ASIAN BLENDING - Milk-tea-coffee-Long Thanh-Dong Nai

Production supervisor - ASIAN BLENDING - Milk-tea-coffee-Long Thanh-Dong Nai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING sản xuất sữa, cafe, trà, bánh kẹo

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai
Planning Manager - ASIAN BLENDING-milk-coffee-tea-cacao-cake

Planning Manager - ASIAN BLENDING-milk-coffee-tea-cacao-cake

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING sản xuất sữa, cafe, trà, bánh kẹo

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai
Payable/receivable Accountant-ASIAN BLENDING-Milk-cacao coffee- An Phuoc-Long Thanh-Dong Nai

Payable/receivable Accountant-ASIAN BLENDING-Milk-cacao coffee- An Phuoc-Long Thanh-Dong Nai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai
Supply chain manager-ASIAN BLENDING-milk-coffee-cacao-tea-cake

Supply chain manager-ASIAN BLENDING-milk-coffee-cacao-tea-cake

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING sản xuất sữa, cafe, trà, bánh kẹo

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai