Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẦY STATEWAY VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẦY STATEWAY VIỆT NAM

Địa điểm

Tổ dân cư số 6, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
15 followers

Giới thiệu về công ty

Tổ dân cư số 6, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam