Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SEIWA ELECTRIC (VIỆT NAM)

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SEIWA ELECTRIC (VIỆT NAM)

Địa điểm

Lô R.28b-30-32-34-36a, đường số 18, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
138 followers

Giới thiệu về công ty

Lô R.28b-30-32-34-36a, đường số 18, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam