Tìm việc dễ dàng...

DP Systems Electronic Mechanical Technology Vietnam Co., Ltd

DP Systems Electronic Mechanical Technology Vietnam Co., Ltd

Địa điểm

No.2, Street 11, Vietnam Singapore Industrial Park II - A, Vinh Tan ward, Tan Uyen city, Binh Duong province.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
134 followers

Giới thiệu về công ty

DP Systems Electronic Mechanical Technology Vietnam Co., Ltd
(European company - US)

Industry: Precision mechanics, Assembly of mechatronics components.

Add: Street 11, Vietnam Singapore Industrial Park II - A, Vinh Tan ward, Tan Uyen city, Binh Duong province.

Thông điệp từ DP Systems Electronic Mechanical Technology Vietnam Co., Ltd

"Roll out the red carpet to welcome talents"

Việc làm đang tuyển

Program Manager

Program Manager

DP Systems Electronic Mechanical Technology Vietnam Co., Ltd

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương
Project Manager

Project Manager

DP Systems Electronic Mechanical Technology Vietnam Co., Ltd

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương
Quality Manager

Quality Manager

DP Systems Electronic Mechanical Technology Vietnam Co., Ltd

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương
Manufacturing Engineer

Manufacturing Engineer

DP Systems Electronic Mechanical Technology Vietnam Co., Ltd

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương