Tìm việc dễ dàng...

DP Systems Electronic Mechanical Technology Vietnam Co., Ltd

DP Systems Electronic Mechanical Technology Vietnam Co., Ltd

Địa điểm

Street 11, Vietnam Singapore Industrial Park II - A, Vinh Tan ward, Tan Uyen city, Binh Duong province.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
56 followers

Giới thiệu về công ty

DP Systems Electronic Mechanical Technology Vietnam Co., Ltd
(European company - US)

Industry: Precision mechanics, Assembly of mechatronics components.

Add: Street 11, Vietnam Singapore Industrial Park II - A, Vinh Tan ward, Tan Uyen city, Binh Duong province.

Thông điệp từ DP Systems Electronic Mechanical Technology Vietnam Co., Ltd

"Roll out the red carpet to welcome talents"