Tìm việc dễ dàng...

ElinkGate

ElinkGate

Địa điểm

Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://www.facebook.com/Vietnam.ElinkGate/about/?ref=page_internal
72 followers

Giới thiệu về công ty

https://www.facebook.com/Vietnam.ElinkGate/about/?ref=page_internal

Hình ảnh công ty

Việc làm đang tuyển

Chuyên Viên Quản Lý Giáo Viên Tiếng Anh

Chuyên Viên Quản Lý Giáo Viên Tiếng Anh

ElinkGate

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội