Tìm việc dễ dàng...

Hải Yến Eye Care - Công Ty TNHH Hải Yến Anh Trần

Hải Yến Eye Care - Công Ty TNHH Hải Yến Anh Trần

Địa điểm

31A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cá nhân
3 followers

Giới thiệu về công ty

31A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Điều Dưỡng

Điều Dưỡng

Hải Yến Eye Care - Công Ty TNHH Hải Yến Anh Trần

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh