Tìm việc dễ dàng...

Hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech

Hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech

Địa điểm

Tầng 4, 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 100-499
 • Loại hình hoạt động: Cổ phần
 • Website: https://aptechvietnam.com.vn/
383 followers

Giới thiệu về công ty

APTECH là tập đoàn đào tạo Công nghệ Thông tin hàng đầu, cấp chứng chỉ Quốc tế. Các Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế APTECH tại Việt Nam là thành viên trong số hơn 3.000 trung tâm đào tạo của Tập đoàn APTECH có mặt ở 52 quốc gia. Để đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng, APROTRAIN-APTECH cần tuyển vị trí:

Việc làm đang tuyển

Nhân viên quản trị hệ thống (System Admin)

Nhân viên quản trị hệ thống (System Admin)

Hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech

$ 7,5 Tr - 8,5 Tr VND

 • Hà Nội
Nhân Viên Video Editor (Sản Xuất/Chỉnh Sửa Video)

Nhân Viên Video Editor (Sản Xuất/Chỉnh Sửa Video)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)

$ 10 Tr - 17 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Nhân viên Marketing Online (Chuyên Google Ads)

Nhân viên Marketing Online (Chuyên Google Ads)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phụ trách Quan hệ học viên (Arena - HCM)

Nhân Viên Phụ trách Quan hệ học viên (Arena - HCM)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)

$ 9 Tr - 13 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Nhân Viên Marketing Online (HCM)

Nhân Viên Marketing Online (HCM)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Direct Marketing (Arena - HCM)

Direct Marketing (Arena - HCM)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Nhân viên Truyền thông (HCM)

Nhân viên Truyền thông (HCM)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Chuyên viên Marketing Online (Chuyên Google/FB Ads)

Chuyên viên Marketing Online (Chuyên Google/FB Ads)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)

$ 10 Tr - 17 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phụ trách Marketing (Arena - HCM)

Nhân Viên Phụ trách Marketing (Arena - HCM)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)

$ 9 Tr - 13 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Chuyên viên phụ trách Truyền thông PR - Aptech Hà Nội

Chuyên viên phụ trách Truyền thông PR - Aptech Hà Nội

Hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Hà Nội