Tìm việc dễ dàng...

ICONIC CO.,LTD

ICONIC CO.,LTD

Địa điểm

Hanoi Rep Office: 401A TDL Bld 302B- 22 Lang Ha Street,Dong Da Dist, Hanoi City


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
214 followers

Giới thiệu về công ty

ICONIC Company was established in Ho Chi Minh city, Vietnam in 2008. Our company is a Japanese consulting company specializing in human resources for the foreign-invested business partners in Vietnam most of which are Japanese invested company. ICONIC Vietnam - Tuyển Dụng và Tìm Việc Làm Tốt Nhất Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Business Development Energy industry

Business Development Energy industry

ICONIC CO.,LTD

$ 37,4 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội
[JHN0031711] LOGISTIC SALES

[JHN0031711] LOGISTIC SALES

ICONIC CO.,LTD

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội
IT Administrator

IT Administrator

ICONIC CO.,LTD

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội
Safety Manager

Safety Manager

ICONIC CO.,LTD

$ 22 Tr - 24 Tr VND

  • Hà Nội
Sales Staff

Sales Staff

ICONIC CO.,LTD

$ 15,4 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hà Nội
[JHN0031496] Sale Staff (Key account management)

[JHN0031496] Sale Staff (Key account management)

ICONIC CO.,LTD

$ 20 Tr - 40 Tr VND

  • Hà Nội
[JHN0031453] Production Control Supervisor

[JHN0031453] Production Control Supervisor

ICONIC CO.,LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

  • Vĩnh Phúc
[JHN0031422] (Senior) Executive for Automotive and Construction Equipment Dept.

[JHN0031422] (Senior) Executive for Automotive and Construction Equipment Dept.

ICONIC CO.,LTD

$ 19 Tr - 35 Tr VND

  • Hà Nội