Tìm việc dễ dàng...

KNS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
KNS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

KNS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Địa điểm

69/2/11 Nguyen Gia Tri, ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh, Vietnam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: https://knsinternational.com.vn/
346 followers

Giới thiệu về công ty

Ho Chi Minh City, Vietnam-based KNS International is a premier distributor of aesthetic, dermatology, medical devices, cosmetic-denstistry, and consumer healthcare products. We work as a strategic & trusted partner to beauty clinics, spas, public & private hospitals across Vietnam.

Việc làm đang tuyển

Sales Cum Office Admin

Sales Cum Office Admin

KNS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội