LOTTE FINANCE VIETNAM

Địa điểm: Tầng 12A, Tháp Tây, tòa nhà LOTTE Center Hà Nội, 54 Liễu Giai

Loại hình hoạt động: Công ty đa quốc gia

205 followers

Việc làm đang tuyển (189)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
NV/CV Thẩm định Tín Dụng qua điện thoại KV Hà Nội - Call Underwriting (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2019
Chuyên viên Thẩm định thực địa - KV Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-10-2019
Sale Admin hỗ trợ tín dụng - Long An Long An Cạnh tranh 22-10-2019
CV/CVCC Tuân thủ - Compliance Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2019
Sales Assistant - Trợ Lý Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 22-10-2019
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Khu Vực An Giang An Giang Cạnh tranh 22-10-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 22-10-2019
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Khu Vực Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 22-10-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - An Giang An Giang Cạnh tranh 22-10-2019
IT Security - Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 22-10-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Long An Long An Cạnh tranh 22-10-2019
Approval Underwriting Officer - Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2019
Nhân viên hỗ trợ tín dụng khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-10-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Miền Nam Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 22-10-2019
CV/CVCC Tuân thủ - Compliance Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2019
Chuyên viên tư vấn thẻ tín dụng (Mới) Hà Nội 10 Tr - 30 Tr VND 21-10-2019
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý - HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-10-2019
CV/CVCC Báo Cáo Thu Hồi Nợ (MIS) Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 21-10-2019
Chuyên Viên Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Long An Long An Cạnh tranh 21-10-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng 8 Tr - 9 Tr VND 21-10-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - Khu vực Hà Nội Hà Nội 8 Tr - 9 Tr VND 21-10-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng (Kênh Chuyên Biệt) - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2019
Telesales (Được Cung Cấp Data) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 21-10-2019
Telesales - Database Management Supervisor Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2019
Quản lý kho lưu trữ hồ sơ Hà Nội 6,5 Tr - 7 Tr VND 21-10-2019
Sale Admin Hỗ Trợ Tín Dụng - Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 21-10-2019
Senior Sales Planning Analyst Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2019
Data analyst and report - Chuyên viên Phân tích, báo cáo Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2019
Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 19-10-2019
Collection Field Officer - Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường KV Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 19-10-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2019
NV/CV Thẩm định Tín Dụng qua điện thoại KV Hà Nội - Call Underwriting Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên viên Kế toán nội bộ (Đã làm việc tại các tổ chức Tài chính - Ngân hàng) Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên viên vận hàng sản phẩm vay - Loan management on LMS Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên viên kiểm soát hồ sơ trước giải ngân Hà Nội 7 Tr - 9 Tr VND 18-10-2019
Graphic Designer Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Giám đốc Kinh doanh Khu vực (ASM) - Khu vực Đồng Tháp An Giang Cạnh tranh 18-10-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2019
CV/CVCC đào tạo kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An Cạnh tranh 17-10-2019
Digital Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
NV/CV Thẩm định Tín Dụng qua điện thoại KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Phân tích, báo cáo - Bộ phận Marketing Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Data Entry Officer - Chuyên Viên Nhập Liệu Hà Nội 6 Tr - 6 Tr VND 17-10-2019
Sales Assistant - Trợ Lý Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Qua Điện Thoại Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Thẩm Định Thực Địa - Khu Vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Thẩm Định Thực Địa - Khu Vực Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 17-10-2019
Approval Underwriting Officer - Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Sale Admin Hỗ Trợ Tín Dụng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Sales Assistant - Trợ lý kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Data analyst and report - Chuyên viên Phân tích, báo cáo Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Sale Admin hỗ trợ tín dụng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên kiểm tra thông tin Khách hàng - Data Checker Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 17-10-2019
IT Security - Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Phát triển Kênh đối tác - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2019
Nhân viên Thu hồi nợ hiện trường - KV Bình Dương, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Bình Dương Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Pháp lý xử lý nợ - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Điều Tra Hiện Trường - Phòng Chống Gian Lận KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2019
Nhân viên tư vấn tín dụng khu vực miền Nam Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV Miền Bắc Thanh Hóa, Hải Phòng, Bắc Ninh Cạnh tranh 17-10-2019
PR Senior Staff - CVCC Truyền Thông Và Phát Triển Thương Hiệu Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Marketing Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Pháp Lý Xử Lý Nợ - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Telesales (Được Cung Cấp Data) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 17-10-2019
Customer Service - Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Phân tích, báo cáo - Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Risk Porfolio Analysis Officer/Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Phiên dịch viên tiếng Hàn Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Chuyên viên cao cấp Chính sách gian lận tín dụng tiêu dùng - Consumer Loan Fraud Strategy Officer Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
CV/CVCC kiểm soát giao dịch thẻ - Card Fraud Detection Officer Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Data analyst and report - Chuyên viên Phân tích, báo cáo Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
QA/ QC - Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Graphic Designer Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Trưởng nhóm Tư vấn Thẻ tín dụng KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2019
Approval Underwriting Officer - Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2019
CV/CVCC Báo Cáo Thu Hồi Nợ (MIS) Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý - HN Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng - KV Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng (Kênh Chuyên Biệt) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng 8 Tr - 9 Tr VND 15-10-2019
Chuyên viên Phát triển Kênh đối tác Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
CV/CVCC Điều tra Tuân thủ - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2019
Business Planning Analyst - Chuyên Viên Phân Tích Kế Hoạch Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (ASM) - Khu Vực Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 14-10-2019
Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (ASM) - Khu Vực Long An Long An Cạnh tranh 14-10-2019
Chuyên Viên Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2019
PR Senior Staff - CVCC Quan Hệ Công Chúng Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2019
Customer Service - Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2019
Phiên dịch viên tiếng Hàn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-10-2019
Nhân viên Hành chính Lễ tân Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2019
Chuyên viên tư vấn Thẻ tín dụng (Kênh chuyên biệt) Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 13-10-2019
PR Senior Staff - CVCC Truyền thông và phát triển thương hiệu Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2019
Sales Admin - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2019
Nhân viên Hành chính Lễ tân Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 12-10-2019
Sale Admin hỗ trợ tín dụng - Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 11-10-2019
Sale Admin hỗ trợ tín dụng - Nghệ An Nghệ An Cạnh tranh 11-10-2019
Trưởng phòng Kinh doanh Khu vực (ASM) - Khu vực Nghệ An Nghệ An Cạnh tranh 10-10-2019
Chuyên viên Thẩm định thực địa - Khu vực Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 10-10-2019
Collection Field Officer - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường KV Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 09-10-2019
Chuyên viên Tư vấn bán hàng (Trực tại quầy) Hà Nội Cạnh tranh 09-10-2019
TELESALES (ĐƯỢC CUNG CẤP DATA) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 09-10-2019
Sales Admin - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 09-10-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 09-10-2019
Chuyên viên Phát triển Kênh đối tác Hà Nội Cạnh tranh 09-10-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại Hà Nội Cạnh tranh 09-10-2019
Trưởng Nhóm Tư Vấn Thẻ Tín Dụng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-10-2019
Chuyên viên Thẩm định thực địa - Khu vực Hải Phòng, Vĩnh Phúc Hải Phòng, Vĩnh Phúc Cạnh tranh 06-10-2019
Nhân viên tư vấn tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 05-10-2019
Nhân Viên Thẩm định Tín Dụng qua điện thoại KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-10-2019
Sales Admin - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2019
Senior Sales Planning Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2019
Chuyên viên tư vấn Thẻ tín dụng (Kênh chuyên biệt) Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2019
Giám đốc Kinh doanh Khu vực (ASM) - Khu vực Đồng Tháp An Giang Cạnh tranh 04-10-2019
Nhân viên Hành chính Lễ tân Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2019
Giám đốc Kinh doanh Khu vực (ASM) - Khu vực An Giang An Giang Cạnh tranh 04-10-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 04-10-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Đồng Tháp/ An Giang An Giang, Đồng Tháp Cạnh tranh 04-10-2019
Sales Trainer - Chuyên viên đào tạo Khối Kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2019
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh - Khu vực Đồng Tháp/ An Giang An Giang, Đồng Tháp Cạnh tranh 04-10-2019
Trưởng phòng Kinh doanh Khu vực (ASM) - Khu vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 03-10-2019
Chuyên Viên Thẩm định Tín Dụng qua điện thoại Hà Nội Cạnh tranh 03-10-2019
Chuyên viên Kế toán nội bộ (Đã làm việc tại các tổ chức Tài chính - Ngân hàng) Hà Nội Cạnh tranh 03-10-2019
Collection Field Officer - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường Hà Nội Cạnh tranh 03-10-2019
Sales Assistant Hà Nội Cạnh tranh 03-10-2019
Giám đốc Kinh doanh Khu vực (ASM) - Khu vực Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 02-10-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 02-10-2019
Chuyên viên Pháp lý xử lý nợ - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-10-2019
CV/CVCC Báo cáo Thu hồi nợ (MIS) Hà Nội Cạnh tranh 02-10-2019
Sale Trainer - CV/ CVCC Đào Tạo kinh doanh - Khu vực HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-10-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-10-2019
Giám đốc Kinh doanh Khu vực (ASM) - Khu vực Bình Dương Bình Dương Cạnh tranh 02-10-2019
CV/CVCC Kiểm Soát Giao Dịch Thẻ - Card Fraud Detection Officer Hà Nội Cạnh tranh 01-10-2019
Chuyên Viên Điều Tra Hiện Trường - Phòng Chống Gian Lận Hà Nội Cạnh tranh 01-10-2019
Collection Field Officer - Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường KV Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 01-10-2019
Senior Sales Planning Hà Nội Cạnh tranh 01-10-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng 8 Tr - 9 Tr VND 01-10-2019
Chuyên viên Thẩm định thực địa - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-10-2019
Approval Underwriting Officer - Chuyên viên Phê duyệt tín dụng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-10-2019
Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực - Thẻ Tín Dụng (Kênh Chuyên Biệt) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 30-09-2019
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Khu Vực Long An, Khánh Hòa Long An, Khánh Hòa Cạnh tranh 30-09-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng (Kênh Chuyên Biệt) - KV HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 29-09-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 29-09-2019
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng (Trực Tại Quầy) Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
Chuyên Viên Truy Dấu Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
Senior Sales Planning Analyst Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng (Kênh Chuyên Biệt) Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
Approval Underwriting Officer - Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
Sale Trainer - CV/ CVCC Đào Tạo Kinh Doanh - Khu Vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
PR Senior Staff - CVCC Quan Hệ Công Chúng Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 29-09-2019
Chuyên viên Truy dấu khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
Chuyên viên Pháp lý xử lý nợ - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
PR Senior Staff - CVCC Truyền thông và phát triển thương hiệu Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 27-09-2019
AML - CV/CVCC Phòng Chống Rửa Tiền Hà Nội Cạnh tranh 27-09-2019
CV/CVCC Điều Tra Tuân Thủ Hà Nội Cạnh tranh 27-09-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Nghệ An Nghệ An Cạnh tranh 27-09-2019
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý - HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-09-2019
Graphic Designer Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2019
Collection Field Officer - Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2019
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2019
Collection Field Officer - Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2019
Chuyên viên Truy dấu khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 23-09-2019
Chuyên viên Pháp lý xử lý nợ - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 23-09-2019
Chuyên viên tư vấn Thẻ tín dụng (Kênh chuyên biệt) Hà Nội Cạnh tranh 22-09-2019

Giới thiệu về công ty

Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea and is engaged in a variety of businesses including construction, chemistry, distribution, hotel, tourism, F & B and finance.

Lotte Card is a credit card company based on Lotte Group's largest distribution and service network in Korea. Lotte Card is a credit card company that covers Lotte Group's entire network and infrastructure, from department stores, marts, on-line shopping to movie theaters, coffee shops, Is a leading provider of credit finance services that combines services with FinTech.

In addition, considering the diverse lifestyles of our customers, Lotte Card is dedicated to developing competitive services that can only be provided by Lotte Card. Lotte Card aims to become a company that is always loved by our customers as a partner through useful and convenient benefits and services.

LOTTE CARD acquired a 100% stake in Techcom Finance at Techcombank, one of Vietnam's major banks, and was approved by STATE BANK OF Vietnam for final approval of Vietnam Finance business in March this year.

LOTTE Finance Vietnam (= LOTTE CARD) will start full-fledged financial services in Vietnam. Based on Korea’s advanced financial services and credit management technology, FINTECH and Big Data, And ultimately aims to become the best financial services company in Vietnam.

 

Currently, LOTTE Finance Vietnam is located in Lotte Center Hanoi and will provide our employees with the best office environment and infrastructure.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with