LOTTE FINANCE VIETNAM

Địa điểm: Tầng 12A, Tháp Tây, tòa nhà LOTTE Center Hà Nội, 54 Liễu Giai

Loại hình hoạt động: Công ty đa quốc gia

218 followers

Việc làm đang tuyển (158)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Sale Admin hỗ trợ tín dụng - KV Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên Phân tích, báo cáo - Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Risk Porfolio Analysis Officer/Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Phiên dịch viên tiếng Hàn Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Digital Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh - KV Đồng Nai Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-12-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 16-12-2019
Digital Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Telesales - Database Management Officer (Nhận việc sau Tết) Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Graphic Designer Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
CV thu hồi nợ hiện trường - Collection Field Officer Bình Dương Cạnh tranh 16-12-2019
Marketing Manager Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
CV/CVCC điều tra hiện trường - Fraud Investigation Officer Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
TELESALES (ĐƯỢC CUNG CẤP DATA) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 16-12-2019
CV/CVCC Tuân thủ - Compliance Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 15-12-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Miền Nam Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 15-12-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - KV Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 15-12-2019
Sale Admin Hỗ Trợ Tín Dụng - Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 14-12-2019
Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng - Operation s Quality Control and Analysys Data Officer Hà Nội Cạnh tranh 14-12-2019
Chuyên viên phân tích hiệu quả kinh doanh - Business Planning Analyst Hà Nội Cạnh tranh 14-12-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh thẻ tín dụng - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-12-2019
Legal Collection - Chuyên viên pháp lý xử lý nợ KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Data Analyst - Marketing Division Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Chuyên Viên Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh - Business Planning Analyst Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Marketing Manager Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Nhân viên giao nhận hồ sơ (Courier) - KV Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 13-12-2019
Development Product Senior Officer - CVCC Phát triển sản phẩm (Nhận việc sau tết) Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Marketing Manager Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
CV/CVCC Tuân thủ - Compliance Senior Officer (Nhận việc sau Tết) Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Legal Collection - Chuyên viên pháp lý xử lý nợ KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-12-2019
Trưởng bộ phận/ CVCC Giám sát Chất lượng Thu hồi nợ Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên Pháp chế Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-12-2019
Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-12-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh thẻ tín dụng - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên tư vấn thẻ tín dụng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV miền Trung Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV Miền Bắc Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Ninh Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Marketing Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV miền Bắc Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV miền Trung Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An Cạnh tranh 11-12-2019
Digital Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên cao cấp Kế toán nội bộ Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Marketing Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Trưởng phòng kinh doanh khu vực - Kênh trả góp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 11-12-2019
Sales Admin - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Khu vực Bình Dương Bình Dương Cạnh tranh 10-12-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-12-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 10-12-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - An Giang An Giang Cạnh tranh 10-12-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 10-12-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Long An Long An Cạnh tranh 10-12-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 10-12-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 10-12-2019
PR Senior Staff - CVCC Truyền Thông Và Phát Triển Thương Hiệu Hà Nội Cạnh tranh 10-12-2019
Telesales (Được Cung Cấp Data) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 10-12-2019
Chuyên Viên Pháp Lý Xử Lý Nợ - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 10-12-2019
Marketing Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 10-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 10-12-2019
CV/CVCC Báo Cáo Thu Hồi Nợ (MIS) Hà Nội Cạnh tranh 09-12-2019
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 09-12-2019
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý - HN Hà Nội Cạnh tranh 09-12-2019
Trưởng nhóm Tư vấn Thẻ tín dụng KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-12-2019
CV/CVCC Đào Tạo Hà Nội Cạnh tranh 09-12-2019
Development Product Senior Officer - CVCC Phát Triển Sản Phẩm Hà Nội Cạnh tranh 09-12-2019
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 09-12-2019
AML - CV/CVCC Phòng Chống Rửa Tiền Hà Nội Cạnh tranh 09-12-2019
Telesales (Được Cung Cấp Data) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 09-12-2019
QA/ QC - Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi Hà Nội Cạnh tranh 09-12-2019
Data Analyst And Report - Chuyên Viên Phân Tích, Báo Cáo Hà Nội Cạnh tranh 09-12-2019
Chuyên viên xử lý nợ - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 08-12-2019
Quản lý kho lưu trữ hồ sơ Hà Nội 6,5 Tr - 7 Tr VND 07-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-12-2019
Chuyên Viên Phát Triển Kênh Đối Tác Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-12-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-12-2019
Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ (Đã Làm Việc Tại Các Tổ Chức Tài Chính - Ngân Hàng) Hà Nội Cạnh tranh 06-12-2019
Chuyên Viên Pháp Lý Xử Lý Nợ - HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-12-2019
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - KV Bình Dương, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Bình Dương Cạnh tranh 05-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-12-2019
CV/CVCC đào tạo kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 04-12-2019
Chuyên Viên Phân Tích Kế Hoạch Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 04-12-2019
Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ Hà Nội Cạnh tranh 04-12-2019
Marketing Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 04-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 04-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 04-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Đồng Tháp/ An Giang An Giang, Đồng Tháp Cạnh tranh 04-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 04-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Long An Long An Cạnh tranh 04-12-2019
Telesales - Database Management Supervisor Hà Nội Cạnh tranh 04-12-2019
Chuyên Viên Điều Tra Hiện Trường - Phòng Chống Gian Lận KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-12-2019
Nhân viên Thu hồi nợ hiện trường - KV Bình Dương, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Bình Dương Cạnh tranh 03-12-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV Miền Bắc Thanh Hóa, Hải Phòng, Bắc Ninh Cạnh tranh 03-12-2019
Chuyên viên Phát triển Kênh đối tác - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-12-2019
Nhân viên tư vấn tín dụng khu vực miền Nam Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương Cạnh tranh 03-12-2019
Chuyên viên Pháp lý xử lý nợ - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-12-2019
Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Hà Nội Cạnh tranh 02-12-2019
QA/ QC - Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi Hà Nội Cạnh tranh 02-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 02-12-2019
Graphic Designer Hà Nội Cạnh tranh 02-12-2019
Sales Assistant - Trợ Lý Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 01-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 01-12-2019
Approval Underwriting Officer - Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 01-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 01-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Long An Long An Cạnh tranh 01-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 01-12-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - An Giang An Giang Cạnh tranh 01-12-2019
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Khu Vực An Giang An Giang Cạnh tranh 01-12-2019
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Khu Vực Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 01-12-2019
Telesales (Được Cung Cấp Data) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 30-11-2019
Telesales - Database Management Supervisor Hà Nội Cạnh tranh 30-11-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 28-11-2019
Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 28-11-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 28-11-2019
Giám đốc Kinh doanh Khu vực (ASM) - Khu vực Đồng Tháp An Giang Cạnh tranh 27-11-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-11-2019
Trưởng nhóm Tư vấn Thẻ tín dụng KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-11-2019
Nhân viên Thẩm định Tín Dụng qua điện thoại - Khu vực HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-11-2019
Chuyên viên kiểm tra thông tin Khách hàng - Data Checker Hà Nội Cạnh tranh 26-11-2019
Data analyst and report - Chuyên viên Phân tích, báo cáo Hà Nội Cạnh tranh 26-11-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 26-11-2019
Sales Assistant - Trợ lý kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 26-11-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 26-11-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 26-11-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng 8 Tr - 9 Tr VND 24-11-2019
Chuyên viên Phát triển Kênh đối tác Hà Nội Cạnh tranh 24-11-2019
CV/CVCC Điều tra Tuân thủ - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-11-2019
Phiên dịch tiếng hàn Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-11-2019
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 22-11-2019
Sales Assistant - Trợ Lý Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 22-11-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng (Kênh Chuyên Biệt) - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 21-11-2019
NV/CV Thẩm định Tín Dụng qua điện thoại KV Hà Nội - Call Underwriting Hà Nội Cạnh tranh 21-11-2019
Chuyên viên Thẩm định thực địa - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 21-11-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng Hà Nội 10 Tr - 30 Tr VND 20-11-2019
Chuyên viên vận hàng sản phẩm vay - Loan management on LMS Hà Nội Cạnh tranh 18-11-2019
Chuyên viên kiểm soát hồ sơ trước giải ngân Hà Nội 7 Tr - 9 Tr VND 18-11-2019
Chuyên viên Kế toán nội bộ (Đã làm việc tại các tổ chức Tài chính - Ngân hàng) Hà Nội Cạnh tranh 18-11-2019
Graphic Designer Hà Nội Cạnh tranh 18-11-2019
Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Qua Điện Thoại Hà Nội Cạnh tranh 17-11-2019
Sales Assistant - Trợ Lý Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 17-11-2019
Chuyên Viên Thẩm Định Thực Địa - Khu Vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 17-11-2019
Chuyên Viên Thẩm Định Thực Địa - Khu Vực Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 17-11-2019
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-11-2019
Approval Underwriting Officer - Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 17-11-2019
NV/CV Thẩm định Tín Dụng qua điện thoại KV Hà Nội - Call Underwriting Hà Nội Cạnh tranh 17-11-2019
Chuyên viên Phân tích, báo cáo - Bộ phận Marketing Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2019
NV/CV Thẩm định Tín Dụng qua điện thoại KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-11-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An Cạnh tranh 16-11-2019
Digital Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2019
Chuyên viên tư vấn tín dụng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 16-11-2019

Giới thiệu về công ty

Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea and is engaged in a variety of businesses including construction, chemistry, distribution, hotel, tourism, F & B and finance.

Lotte Card is a credit card company based on Lotte Group's largest distribution and service network in Korea. Lotte Card is a credit card company that covers Lotte Group's entire network and infrastructure, from department stores, marts, on-line shopping to movie theaters, coffee shops, Is a leading provider of credit finance services that combines services with FinTech.

In addition, considering the diverse lifestyles of our customers, Lotte Card is dedicated to developing competitive services that can only be provided by Lotte Card. Lotte Card aims to become a company that is always loved by our customers as a partner through useful and convenient benefits and services.

LOTTE CARD acquired a 100% stake in Techcom Finance at Techcombank, one of Vietnam's major banks, and was approved by STATE BANK OF Vietnam for final approval of Vietnam Finance business in March this year.

LOTTE Finance Vietnam (= LOTTE CARD) will start full-fledged financial services in Vietnam. Based on Korea’s advanced financial services and credit management technology, FINTECH and Big Data, And ultimately aims to become the best financial services company in Vietnam.

 

Currently, LOTTE Finance Vietnam is located in Lotte Center Hanoi and will provide our employees with the best office environment and infrastructure.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with