LOTTE FINANCE VIETNAM

Địa điểm: Tầng 12A, Tháp Tây, tòa nhà LOTTE Center Hà Nội, 54 Liễu Giai

Loại hình hoạt động: Công ty đa quốc gia

161 followers

Việc làm đang tuyển (157)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 19-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Khu vực Bình Dương Bình Dương Cạnh tranh 18-08-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-08-2019
Telesales Team Lead_Trưởng Nhóm Bán Hàng Qua Điện Thoại Hà Nội Cạnh tranh 18-08-2019
Sale Assistant - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Miền Nam Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 18-08-2019
PR Senior Staff Hà Nội Cạnh tranh 18-08-2019
Sale Trainer - CV/ CVCC Đào Tạo Kinh Doanh - Khu Vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 18-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 17-08-2019
Collection Field Officer - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường Hà Nội Cạnh tranh 17-08-2019
Chuyên viên Truy dấu khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 17-08-2019
Trưởng nhóm Tư vấn Thẻ tín dụng (Kênh chuyên biệt) Hà Nội Cạnh tranh 17-08-2019
Trưởng nhóm Tư vấn Thẻ tín dụng (Kênh chuyên biệt) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-08-2019
Nhân viên tư vấn Thẻ tín dụng (kênh Thẻ chuyên biệt) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-08-2019
Chuyên viên tư vấn Thẻ tín dụng (Kênh chuyên biệt) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-08-2019
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN THẺ TÍN DỤNG Hà Nội, Hồ Chí Minh 10 Tr - 30 Tr VND 17-08-2019
CV/CVCC kiểm soát giao dịch thẻ - Card Fraud Detection Officer Hà Nội Cạnh tranh 16-08-2019
Chuyên viên cao cấp Chính sách gian lận tín dụng tiêu dùng - Consumer Loan Fraud Strategy Officer Hà Nội Cạnh tranh 16-08-2019
Data analyst and report - Chuyên viên Phân tích, báo cáo Hà Nội Cạnh tranh 16-08-2019
Chuyên viên Phân tích Dữ liệu - Business Analyst Officer Hà Nội Cạnh tranh 16-08-2019
Chuyên viên Tư vấn bán hàng (Trực tại quầy) Hà Nội Cạnh tranh 16-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 16-08-2019
Giám đốc Kinh doanh Khu vực (ASM) - Khu vực Bình Dương Bình Dương Cạnh tranh 16-08-2019
CV/CVCC Báo cáo Thu hồi nợ (MIS) Hà Nội Cạnh tranh 16-08-2019
Sale Trainer - CV/ CVCC Đào Tạo kinh doanh - Khu vực HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-08-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-08-2019
Giám đốc Kinh doanh Khu vực (ASM) - Khu vực Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 16-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 16-08-2019
Chuyên viên Pháp lý xử lý nợ - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-08-2019
TELESALES (ĐƯỢC CUNG CẤP DATA) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 16-08-2019
Chuyên viên Tư vấn bán hàng (Trực tại quầy) Hà Nội Cạnh tranh 16-08-2019
Collection Field Officer - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường KV Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 16-08-2019
Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng - KV Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 15-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng (Kênh Chuyên Biệt) Hà Nội Cạnh tranh 15-08-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-08-2019
Sale Trainer - Chuyên Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 15-08-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 15-08-2019
Chuyên Viên Truy Dấu Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 15-08-2019
Collection Field Officer - Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Hà Nội Cạnh tranh 15-08-2019
CV/CVCC Dịch Vụ Nội Bộ Và Phát Triển Mạng Lưới Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-08-2019
Nhân viên tư vấn Thẻ tín dụng (kênh Thẻ chuyên biệt) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-08-2019
Senior Sales Planning Analyst Hà Nội Cạnh tranh 15-08-2019
Senior Sales Planning Hà Nội Cạnh tranh 15-08-2019
Chuyên Viên Điều Tra Hiện Trường - Phòng Chống Gian Lận Hà Nội Cạnh tranh 15-08-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng 8 Tr - 9 Tr VND 15-08-2019
Collection Field Officer - Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường KV Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 15-08-2019
CV/CVCC Kiểm Soát Giao Dịch Thẻ - Card Fraud Detection Officer Hà Nội Cạnh tranh 15-08-2019
Trưởng Nhóm Tư Vấn Thẻ Tín Dụng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-08-2019
Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (ASM) - Khu Vực Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 14-08-2019
Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (ASM) - Khu Vực Long An Long An Cạnh tranh 14-08-2019
Chuyên Viên Điều Tra Hiện Trường - Phòng Chống Gian Lận Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-08-2019
Chuyên Viên Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 14-08-2019
PR Senior Staff - CVCC Quan Hệ Công Chúng Hà Nội Cạnh tranh 14-08-2019
Customer Service - Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 14-08-2019
Collection Field Officer - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường Hà Nội Cạnh tranh 14-08-2019
Durable Loan Products Development - Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Hà Nội Cạnh tranh 14-08-2019
CV/CVCC Marketing Hà Nội Cạnh tranh 14-08-2019
Chuyên Viên Tuyển Dụng (Tuyển Mass) Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 14-08-2019
Nhân viên Hành chính Lễ tân Hà Nội Cạnh tranh 13-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 13-08-2019
CV/CVCC Điều Tra Hiện Trường - Fraud Investigation Officer Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-08-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 13-08-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 13-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng (Kênh Chuyên Biệt) Hà Nội Cạnh tranh 13-08-2019
Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Qua Điện Thoại Hà Nội Cạnh tranh 13-08-2019
Senior Sales Planning Analyst Hà Nội Cạnh tranh 13-08-2019
PR Senior Staff - CVCC Quan Hệ Công Chúng Hà Nội Cạnh tranh 13-08-2019
Approval Underwriting Officer - Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 13-08-2019
Sale Trainer - CV/ CVCC Đào Tạo Kinh Doanh - Khu Vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 13-08-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 13-08-2019
Chuyên Viên Truy Dấu Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 13-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng (Kênh Chuyên Biệt) - KV HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-08-2019
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Hà Nội Cạnh tranh 13-08-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng (Trực Tại Quầy) Hà Nội Cạnh tranh 13-08-2019
CV/CVCC Kiểm soát Tuân thủ - Khối Pháp chế Tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 12-08-2019
CV/CVCC Điều tra Tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 12-08-2019
Telesales - Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại Hà Nội Cạnh tranh 12-08-2019
CV/CVCC Phát triển mạng lưới Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 11-08-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại Hà Nội Cạnh tranh 11-08-2019
Sale Trainer - Chuyên Viên/ Chuyên viên Cao Cấp Đào Tạo kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 11-08-2019
Sales Admin - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 11-08-2019
Trưởng phòng Chiến lược Thu hồi nợ Hà Nội Cạnh tranh 11-08-2019
Chuyên viên Truy dấu khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 11-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 11-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 11-08-2019
CV/CVCC đào tạo kinh doanh Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-08-2019
Approval Underwriting Officer - Chuyên viên Phê duyệt tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 09-08-2019
Approval Underwriting Officer - Chuyên viên Phê duyệt tín dụng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-08-2019
Trưởng bộ phận Pháp lý Xử lý nợ Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-08-2019
CV/CVCC Phát triển mạng lưới Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-08-2019
Trưởng phòng kinh doanh sản phẩm Thẻ Hà Nội Cạnh tranh 07-08-2019
Phiên Dịch Tiếng Hàn - Bộ Phận PR Hà Nội Cạnh tranh 07-08-2019
Marketing Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 07-08-2019
Senior Sales Planning Analyst Hà Nội Cạnh tranh 07-08-2019
Trưởng Phòng Chiến Lược Thu Hồi Nợ Hà Nội Cạnh tranh 06-08-2019
Trưởng Phòng Quản Lý Đối Tác Hà Nội Cạnh tranh 06-08-2019
Sales Support Manager - Trưởng Phòng Hỗ Trợ Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 06-08-2019
CV/CVCC điều tra hiện trường - Fraud Investigation Officer Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 06-08-2019
Sales Admin - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - KV Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 06-08-2019
CVCC Marketing phát triển đối tác thẻ Hà Nội Cạnh tranh 06-08-2019
Chuyên viên Truy dấu khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 05-08-2019
Sale Trainer - Chuyên Viên/ Chuyên viên Cao Cấp Đào Tạo Hà Nội Cạnh tranh 05-08-2019
Digital Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 05-08-2019
Chuyên Viên đào tạo Hà Nội Cạnh tranh 04-08-2019
Senior Treasury Senior Officer - Chuyên viên cao cấp Nguồn vốn Hà Nội Cạnh tranh 04-08-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV miền Nam Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ Cạnh tranh 04-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV miền Bắc Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh Cạnh tranh 04-08-2019
MIS Team Leader - Trưởng Nhóm Báo Cáo Thu Hồi Nợ Hà Nội Cạnh tranh 03-08-2019
Collection Field Officer - Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-08-2019
Digital Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 03-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 03-08-2019
CV/CVCC điều tra hiện trường - Fraud Investigation Officer Hà Nội Cạnh tranh 03-08-2019
Chuyên Viên Vận Hành (Quản Lý Kho Lưu Trữ Chứng Từ) Hà Nội Cạnh tranh 03-08-2019
CV/CVCC chính sách thu hồi nợ Hà Nội Cạnh tranh 02-08-2019
Sale Trainer - CV/ CVCC Đào Tạo kinh doanh - Khu vực HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-08-2019
CV/CVCC Báo cáo Thu hồi nợ (MIS) Hà Nội Cạnh tranh 02-08-2019
Chuyên viên Pháp lý xử lý nợ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-08-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-08-2019
Collection Field Officer - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường KV Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 01-08-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Khu vực Thủ Đức Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-08-2019
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Hà Nội Cạnh tranh 01-08-2019
Sale Trainer - Chuyên Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Kinh Doanh Hà Nội Cạnh tranh 01-08-2019
Chuyên Viên Truy Dấu Khách Hàng - Khu Vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 31-07-2019
CVCC Marketing Phát Triển Đối Tác Thẻ Hà Nội Cạnh tranh 31-07-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 31-07-2019
Chuyên Viên Truy Dấu Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 31-07-2019
Chuyên Viên Vận Hành (Quản Lý Kho Lưu Trữ Chứng Từ) Hà Nội Cạnh tranh 29-07-2019
Customer Service - Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 29-07-2019
Frontend Developer Hà Nội Cạnh tranh 29-07-2019
Sales Admin - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - KV Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 29-07-2019
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Direc Sales - KV Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 29-07-2019
QA/ QC - Chuyên viên Kiểm soát chất lượng cuộc gọi Hà Nội Cạnh tranh 28-07-2019
CV/CVCC Pháp chế - Legal Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 27-07-2019
Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Khối bán hàng qua điện thoại - Telesales Admin Hà Nội 6 Tr - 8 Tr VND 27-07-2019
Recruitment Team Leader - Trưởng nhóm Tuyển dụng Hà Nội Cạnh tranh 27-07-2019
TELESALES (ĐƯỢC CUNG CẤP DATA) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 27-07-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-07-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 26-07-2019
Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại Hà Nội Cạnh tranh 26-07-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng 8 Tr - 9 Tr VND 26-07-2019
Chuyên Viên Thu Nhận Hồ Sơ - Khu vực Quảng Ninh Quảng Ninh 8 Tr - 9 Tr VND 26-07-2019
Collection Field Officer - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường Hà Nội Cạnh tranh 26-07-2019
CV/CVCC Pháp chế - Legal Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 25-07-2019
Customer Service - Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 24-07-2019
Sales Admin - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 24-07-2019
Chuyên viên Truy dấu khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Trưởng bộ phận Pháp lý Xử lý nợ Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-07-2019
Collection Field Officer - Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
CV/CVCC Tuân Thủ - Compliance Senior Officer Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Web Development Hà Nội Cạnh tranh 21-07-2019
Telesales Trainer - Chuyên viên đào tạo Telesales Hà Nội Cạnh tranh 21-07-2019
Giám đốc Kinh doanh Khu vực (ASM) - Khu vực Long An Long An Cạnh tranh 20-07-2019
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An Cạnh tranh 20-07-2019
Giám đốc Kinh doanh Khu vực (ASM) - Khu vực Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 20-07-2019
Giám đốc Kinh doanh Khu vực (ASM) - Khu vực Tây Ninh Tây Ninh Cạnh tranh 20-07-2019

Giới thiệu về công ty

Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea and is engaged in a variety of businesses including construction, chemistry, distribution, hotel, tourism, F & B and finance.

Lotte Card is a credit card company based on Lotte Group's largest distribution and service network in Korea. Lotte Card is a credit card company that covers Lotte Group's entire network and infrastructure, from department stores, marts, on-line shopping to movie theaters, coffee shops, Is a leading provider of credit finance services that combines services with FinTech.

In addition, considering the diverse lifestyles of our customers, Lotte Card is dedicated to developing competitive services that can only be provided by Lotte Card. Lotte Card aims to become a company that is always loved by our customers as a partner through useful and convenient benefits and services.

LOTTE CARD acquired a 100% stake in Techcom Finance at Techcombank, one of Vietnam's major banks, and was approved by STATE BANK OF Vietnam for final approval of Vietnam Finance business in March this year.

LOTTE Finance Vietnam (= LOTTE CARD) will start full-fledged financial services in Vietnam. Based on Korea’s advanced financial services and credit management technology, FINTECH and Big Data, And ultimately aims to become the best financial services company in Vietnam.

 

Currently, LOTTE Finance Vietnam is located in Lotte Center Hanoi and will provide our employees with the best office environment and infrastructure.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with