LOTTE FINANCE VIETNAM

Địa điểm: Tầng 12A, Tháp Tây, tòa nhà LOTTE Center Hà Nội, 54 Liễu Giai

Loại hình hoạt động: Công ty đa quốc gia

598 followers

Việc làm đang tuyển (87)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Telesales (Được cung cấp Data - Hoa hồng cao) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 11-05-2021
Trưởng nhóm Thu hồi nợ hiện trường - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 11-05-2021
Trợ lý Tổng Giám Đốc kiêm phiên dịch Tiếng Hàn Hà Nội Cạnh tranh 11-05-2021
Sales Trainer - Chuyên viên đào tạo kinh doanh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-05-2021
HEAD OF SALES PLANNING Hà Nội Cạnh tranh 11-05-2021
Trưởng nhóm Bán hàng qua điện thoại (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 11-05-2021
CV thu hồi nợ hiện trường (KV Bắc Ninh) Bắc Ninh Cạnh tranh 10-05-2021
CV thu hồi nợ hiện trường - Collection Field Officer Thanh Hóa Cạnh tranh 10-05-2021
Chuyên viên báo cáo, chính sách phòng chống gian lận Hà Nội Cạnh tranh 10-05-2021
Head of Marketing Hà Nội Cạnh tranh 10-05-2021
Trưởng nhóm Bán hàng qua điện thoại - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 09-05-2021
MIS Officer Hà Nội Cạnh tranh 08-05-2021
Nhân viên Hành chính Lễ tân Hà Nội Cạnh tranh 08-05-2021
Risk Portfolio Analysis Officer/Senior Officer - CV/CVCC Phân tích danh mục rủi ro Hà Nội Cạnh tranh 08-05-2021
Head of Marketing Hà Nội Cạnh tranh 08-05-2021
Telesales Trainer - Chuyên viên đào tạo Telesales Hà Nội Cạnh tranh 08-05-2021
Data analyst and report - Chuyên viên Phân tích, báo cáo Hà Nội Cạnh tranh 08-05-2021
Nhân viên Bán hàng qua điện thoại (Thu nhập 10-30tr) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 08-05-2021
Trưởng nhóm Tư vấn thẻ vay - KV Hà Nội (Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý) Hà Nội Cạnh tranh 08-05-2021
Trưởng nhóm kinh doanh kênh tiền mặt - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 08-05-2021
Development Card Product Senior Officer - CVCC Phát triển sản phẩm thẻ Hà Nội Cạnh tranh 08-05-2021
Trưởng nhóm Kinh doanh Thẻ vay - KV Đồng Nai Đồng Nai, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-05-2021
Trưởng nhóm Bán hàng qua điện thoại - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 08-05-2021
Nhân viên Hành chính Lễ tân Hà Nội Cạnh tranh 08-05-2021
Trưởng nhóm/CVCC đào tạo Hà Nội Cạnh tranh 08-05-2021
HEAD OF SALES PLANNING Hà Nội Cạnh tranh 08-05-2021
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 07-05-2021
Trưởng nhóm kinh doanh - Long An Long An Cạnh tranh 07-05-2021
Sales Admin - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - KV Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 07-05-2021
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 07-05-2021
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 07-05-2021
Trưởng nhóm kinh doanh - Kênh tiền mặt - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 06-05-2021
Trưởng nhóm Tư vấn thẻ vay - KV Hà Nội (Không yêu cầu kinh nghiệm) Hà Nội Cạnh tranh 06-05-2021
Telesales (Được cung cấp Data - thu nhập 10-30tr) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 06-05-2021
Trưởng nhóm Bán hàng qua điện thoại - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 06-05-2021
[Urgent] Digital Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 06-05-2021
NV Telesales Hồ Chí Minh 6 Tr - 15 Tr VND 06-05-2021
Nhân viên tư vấn tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 06-05-2021
Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 06-05-2021
Nhân viên Bán hàng qua điện thoại (Thu nhập 10-30tr) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 06-05-2021
Nhân viên Hành chính Lễ tân Hà Nội Cạnh tranh 06-05-2021
Nhân viên Bán hàng qua điện thoại (Hoa hồng cao - Được cung cấp Data) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 06-05-2021
Business Analyst Officer - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Hà Nội Cạnh tranh 05-05-2021
Nhân viên Bán hàng qua điện thoại (Hoa hồng cao - Được cung cấp Data) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 05-05-2021
Sales Admin - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 05-05-2021
Development Product Senior Officer - CVCC Phát triển sản phẩm Hà Nội Cạnh tranh 05-05-2021
[Urgent] Digital Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 05-05-2021
CV/CVCC Báo cáo Thu hồi nợ (MIS) Hà Nội Cạnh tranh 04-05-2021
CV thu hồi nợ hiện trường - Collection Field Officer Thái Nguyên Cạnh tranh 04-05-2021
CV thu hồi nợ hiện trường - Collection Field Officer (HN) Hà Nội Cạnh tranh 03-05-2021
Marketing Officer (Kinh nghiệm tài chính Ngân hàng) Hà Nội Cạnh tranh 03-05-2021
Trưởng nhóm Bán hàng qua điện thoại - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 03-05-2021
Telesales Trainer - Chuyên Viên Đào Tạo Telesales Hà Nội Cạnh tranh 01-05-2021
Trưởng nhóm Bán hàng qua điện thoại - Telesales Team Leader Hà Nội Cạnh tranh 01-05-2021
MIS Officer Hà Nội Cạnh tranh 01-05-2021
Telesales Trainer - Chuyên viên đào tạo Telesales Hà Nội Cạnh tranh 29-04-2021
Ebiz Business Analysis Hà Nội Cạnh tranh 29-04-2021
Trưởng nhóm Kinh doanh Thẻ vay - Khu vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-04-2021
[Urgent] Digital Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 29-04-2021
Trưởng nhóm Bán hàng qua điện thoại - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-04-2021
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 29-04-2021
Trưởng nhóm kinh doanh - Khu vực Thủ Đức Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-04-2021
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 27-04-2021
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 27-04-2021
Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2021
Telesales (Được cung cấp Data - thu nhập 10-30tr) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 26-04-2021
Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2021
Ebiz Business Analysis Hà Nội Cạnh tranh 24-04-2021
Trưởng nhóm Kinh doanh Thẻ vay - Khu vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 24-04-2021
Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua điện thoại Hà Nội Cạnh tranh 24-04-2021
UI/UX Design Hà Nội Cạnh tranh 24-04-2021
Trưởng nhóm Kinh doanh Thẻ vay Khu vực Long An Long An Cạnh tranh 22-04-2021
Digital Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 22-04-2021
Sales Support Executive - Chuyên viên hỗ trợ Kinh doanh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-04-2021
Telesales (Được cung cấp Data - Hoa hồng cao) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 20-04-2021
Trưởng nhóm Thu hồi nợ hiện trường - KV Miền Bắc Hà Nội Cạnh tranh 20-04-2021
Trưởng nhóm Bán hàng qua điện thoại - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 20-04-2021
Telemarketing (thu nhập 10-30tr) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 19-04-2021
Data analyst and report - Chuyên viên Phân tích, báo cáo Hà Nội Cạnh tranh 19-04-2021
Trưởng nhóm kinh doanh kênh tiền mặt - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 19-04-2021
Marketing Officer Hà Nội Cạnh tranh 19-04-2021
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 18-04-2021
Chuyên viên đào tạo Hà Nội Cạnh tranh 17-04-2021
Trưởng nhóm kinh doanh - KV Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 16-04-2021
Business Analyst Officer - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Hà Nội Cạnh tranh 15-04-2021
CV/CVCC Báo cáo Thu hồi nợ (MIS) Hà Nội Cạnh tranh 15-04-2021
Trưởng nhóm Kinh doanh Thẻ vay - KV HCM Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 12-04-2021

Giới thiệu về công ty

Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea and is engaged in a variety of businesses including construction, chemistry, distribution, hotel, tourism, F & B and finance.

Lotte Card is a credit card company based on Lotte Group's largest distribution and service network in Korea. Lotte Card is a credit card company that covers Lotte Group's entire network and infrastructure, from department stores, marts, on-line shopping to movie theaters, coffee shops, Is a leading provider of credit finance services that combines services with FinTech.

In addition, considering the diverse lifestyles of our customers, Lotte Card is dedicated to developing competitive services that can only be provided by Lotte Card. Lotte Card aims to become a company that is always loved by our customers as a partner through useful and convenient benefits and services.

LOTTE CARD acquired a 100% stake in Techcom Finance at Techcombank, one of Vietnam's major banks, and was approved by STATE BANK OF Vietnam for final approval of Vietnam Finance business in March this year.

LOTTE Finance Vietnam (= LOTTE CARD) will start full-fledged financial services in Vietnam. Based on Korea’s advanced financial services and credit management technology, FINTECH and Big Data, And ultimately aims to become the best financial services company in Vietnam.

 

Currently, LOTTE Finance Vietnam is located in Lotte Center Hanoi and will provide our employees with the best office environment and infrastructure.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with