Metan Vietnam Co., Ltd

Địa điểm: 139 Pasteur, P6, Q.3

Qui mô công ty: 160Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạnWebsite: www.metanvietnam.com

92 followers

Việc làm đang tuyển (77)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Account Executive Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-10-2018
ACCOUNT EXECUTIVE Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-10-2018
CHUYÊN VIÊN GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-10-2018
SENIOR STRATEGIC PLANNER (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-10-2018
JUNIOR STRATEGIC PLANNER (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-10-2018
SENIOR STRATEGIC PLANNER (Event Agency) (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2018
ACCOUNT EXECUTIVE (Event Agency) (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2018
GRAPHIC DESIGNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2018
SENIOR STRATEGIC PLANNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2018
JUNIOR STRATEGIC PLANNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2018
ACCOUNT EXECUTIVE (Nam) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2018
SENIOR STRATEGIC PLANNER (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2018
GRAPHIC DESIGNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2018
GRAPHIC DESIGNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2018
SENIOR STRATEGIC PLANNER (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2018
JUNIOR STRATEGIC PLANNER (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2018
ACCOUNT EXECUTIVE (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2018
C&B EXECUTIVE Hồ Chí Minh 12 Tr - 16 Tr VND 17-10-2018
Junior Strategic Planner (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2018
Senior Strategic Planner (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2018
Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà Hồ Chí Minh 7 Tr - 8 Tr VND 17-10-2018
C&B Executive Hồ Chí Minh 12 Tr - 16 Tr VND 17-10-2018
Account Executive (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2018
ACCOUNT EXECUTIVE (Nam) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2018
GRAPHIC DESIGNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2018
SENIOR STRATEGIC PLANNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2018
JUNIOR STRATEGIC PLANNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2018
Account Executive Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2018
Graphic Designer Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2018
Junior Strategic Planner (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2018
Senior Strategic Planner (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2018
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ Hồ Chí Minh 7 Tr - 8 Tr VND 15-10-2018
C&B EXECUTIVE Hồ Chí Minh 12 Tr - 16 Tr VND 15-10-2018
JUNIOR STRATEGIC PLANNER (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2018
SENIOR STRATEGIC PLANNER (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2018
ACCOUNT EXECUTIVE (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2018
C&B Executive Hồ Chí Minh 12 Tr - 16 Tr VND 15-10-2018
Account Executive (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2018
Junior Strategic Planner (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2018
Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà Hồ Chí Minh 7 Tr - 8 Tr VND 15-10-2018
Senior Strategic Planner (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2018
SENIOR STRATEGIC PLANNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-10-2018
JUNIOR STRATEGIC PLANNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-10-2018
Junior Strategic Planner (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-10-2018
Senior Strategic Planner (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-10-2018
Account Executive Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-10-2018
C&B Executive Hồ Chí Minh 12 Tr - 16 Tr VND 14-10-2018
ADMIN STAFF Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-10-2018
ADMIN STAFF Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-10-2018
ACCOUNT EXECUTIVE (NAM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-10-2018
Account Executive (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-10-2018
Senior Strategic Planner (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-10-2018
GRAPHIC DESIGNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-10-2018
JUNIOR STRATEGIC PLANNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-10-2018
SENIOR STRATEGIC PLANNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-10-2018
JUNIOR STRATEGIC PLANNER (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-10-2018
ACCOUNT EXECUTIVE Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-10-2018
ACCOUNT EXECUTIVE (MALE) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-10-2018
ACCOUNT EXECUTIVE (AGENCY) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-10-2018
SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE (AGENCY) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-10-2018
GRAPHIC DESIGNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-10-2018
Graphic Designer Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-10-2018
Account Executive Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-10-2018
Senior Strategic Planner (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-10-2018
Junior Strategic Planner (Event Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-10-2018
SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE (AGENCY) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-10-2018
ACCOUNT EXECUTIVE (AGENCY) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-10-2018
GRAPHIC DESIGNER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-10-2018
C&B EXECUTIVE Hồ Chí Minh 12 Tr - 16 Tr VND 05-10-2018
Chuyên Viên Giao Dịch Khách Hàng Cấp Cao Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-10-2018
Chuyên Viên Giao Dịch Khách Hàng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-10-2018
Nhân Viên Thiết Kế 2D & 3D (Event) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-09-2018
Chuyên Viên Thiết Kế 2D & 3D Hồ Chí Minh 12 Tr - 18 Tr VND 26-09-2018
Designer 2D & 3D Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-09-2018
Senior Designer 2D & 3D Hồ Chí Minh 12 Tr - 18 Tr VND 26-09-2018
Account Executive (Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-09-2018
Senior Account Executive (Agency) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-09-2018

Giới thiệu về công ty

Founded in 1996, Metan is one of Vietnam's leading local agency in Vietnam with around 150 people. Metan has learnt to anticipate the tricky situations and to solve problems quickly and effectively.

Metan provides full services to clients covering from Above-the-line to Below-the-line communication:
• Above-the-line advertising
• Digital advertising
• Event
• Public relation (PR)
• Branding - Visibility

Visit our website: www.metanvietnam.com

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with