Tìm việc dễ dàng...

MiTek Việt Nam

MiTek Việt Nam

Địa điểm

Tòa nhà A5, Lô số A5, khu E Office, Đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1.000-4.999
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: https://mitekvietnam.com.vn/vi/
2.145 followers

Giới thiệu về công ty

Company overview:

MiTek Vietnam, previously Platinum Global, established in 2007. With over 2,500 engineers and other professional staff in Ho Chi Minh City, Vietnam serving customers in Architecture, Drafting, Engineering design, Estimating, Marketing, and other Services for the construction industry globally.

MiTek company (Berkshire Hathaway subsidiary) providing unique customer-focused services to customers throughout Australia, New Zealand, North America, UK & Europe. MiTek services Vietnam employs with over 2,500 university-qualified engineers and related discipline staff undertaking estimating, drafting, structural designs / computations and other related work.

Thông điệp từ MiTek Việt Nam

Message from the company:

Ultimately, MiTek plans to use the information uncovered while mapping the end-to-end building process to educate team members internally, to guide our future innovation work by learning how we can better the process, and further partner with customers, builders, and influencers to define a better building process. This industry demands faster, affordable, and higher quality construction. That’s why we never stop creating and improving.

Thông điệp từ công ty:

Mục tiêu cao nhất của MiTek là dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển công nghệ nhằm cải tạo hiệu suất công việc, không chỉ trong nội bộ công ty mà còn qua đó tham gia định hướng đổi mới trong tương lai của ngành xây dựng trên toàn thế giới. Ngành công nghiệp này đòi hỏi xây dựng nhanh hơn, giá cả phải chăng và chất lượng cao hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi không ngừng sáng tạo và cải tiến.