Tìm việc dễ dàng...

MÙA GROUP
MÙA GROUP

MÙA GROUP

Địa điểm

07 Lê Ngô Cát, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: https://muasake.vn/
674 followers

Giới thiệu về công ty

Mùa means Seasons in Vietnamese. Made in Vietnam. At Mùa we are committed to sourcing and creating the best products in Vietnam. A country rich in natural resources and wonderfully deep history, Mùa Craft Sake is our effort to share these stories and values through our freshly brewed sake.

Forging Japanese craftsmanship and Vietnamese Ingredients Mùa Craft Sake is a partnership between award-winning sake brewery Heiwa Shuzo from Japan, winner of the IWC Champion Sake and Brewery of the Year in 2020, East West Brewing Co., Vietnam's leading craft brewery, and Mùa Tra Que restaurant, whose chef’s unwavering vision for seasonal and sustainable local ingredients have become a major part of our partnership philosophy and ultimately, our sake brand.

While Promoting Eco-Sustainable and Community Driven Practices At Mùa, we are aware of the potential impact of our choices as a brand and business. We take sustainability seriously and work towards reducing our carbon footprint. From waste management to product sourcing and onsite practices, we are committed to being a voice and supporter of practices that make the world a better place for the global community.

Chúng tôi cam kết tìm nguồn cung ứng và tạo ra những sản phẩm tốt nhất từ Việt Nam, tại Việt Nam -  một đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên và có bề dày lịch sử tuyệt vời đáng tự hào. MÙA chính là nỗ lực của chúng tôi để chia sẻ những câu chuyện và giá trị này.

Với tay nghề thủ công từ Nhật Bản và Nguyên liệu Việt Nam Mùa Craft Sake là sự hợp tác giữa nhà sản xuất rượu sake từng đoạt giải thưởng Heiwa Shuzo đến từ Nhật Bản, người chiến thắng giải thưởng IWC Champion Sake và giải thưởng của năm 2020 của East West Brewing, nhà máy bia thủ công hàng đầu của Việt Nam, và Mùa Nhà hàng Trà Quế, nơi có tầm nhìn kiên định của đầu bếp về các nguyên liệu truyền thống địa phương và theo mùa, đã trở thành một phần quan trọng trong triết lý hợp tác của chúng tôi và cuối cùng là thương hiệu rượu sake của chúng tôi.

Khi thực hiện các hoạt động hướng đến cộng đồng và sinh thái bền vững tại Mùa, chúng tôi ý thức được tác động tiềm ẩn của các lựa chọn của chúng tôi với tư cách là một thương hiệu và doanh nghiệp. Chúng tôi coi trọng tính bền vững và nỗ lực hướng tới việc giảm lượng khí thải carbon. Từ quản lý chất thải đến tìm nguồn cung ứng sản phẩm và các hoạt động tại chỗ, chúng tôi cam kết trở thành tiếng nói và người ủng hộ các hoạt động giúp thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho cộng đồng toàn cầu.