Tìm việc dễ dàng...

N/A

N/A

Địa điểm

N/A


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
1.142 followers

Giới thiệu về công ty

Thông điệp từ N/A

Việc làm đang tuyển

Trợ lý Tiếng Hàn Cao Cấp

Trợ lý Tiếng Hàn Cao Cấp

N/A

$ Trên 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh